Nyilvános az ÁSZ 2018. második félévi ellenőrzési terve

2018-07-05 09:40:00   |   Feltöltötte: Dr. Gulyás Kata

Benyújtotta az Országgyűlésnek 2018. második félévi ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ ellenőrzést végez a Magyar Államkincstárnál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Magyar Nemzeti Banknál és megkezdi a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság működésének és gazdálkodásának értékelését. Indul a „vészhelyzeti” betegellátás rendszerének, valamint a szegénységi küszöb alatt élők felmérésére tett intézkedések ellenőrzése, továbbá az ÁSZ megkezdi az április 8-i országgyűlési választások kampánypénzeinek ellenőrzését is. A hatékonyságnövelés érdekében az ÁSZ törekszik a digitális ellenőrzési környezet megteremtésére és alkalmazására. Az ÁSZ 2018. második félévi ellenőrzési tervét Domokos László elnök Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének adta át.

Az Állami Számvevőszék 2018. második félévében is szabályszerűségi, megfelelőségi- és teljesítmény-ellenőrzéseket végez, és minden ellenőrzésében – ahol ezt jogszabály lehetővé teszi – megjelenik a korrupció elleni védettséget biztosító integritási szemlélet érvényesítésének értékelése. Az ÁSZ honlapján már elérhető, nyilvános ellenőrzési terv a 2018. első félévben megkezdett, még folyamatban lévő, valamint a 2018. második félévben újonnan induló ellenőrzéseket tartalmazza.


Az Állami Számvevőszéknek – törvényi előírás szerint is – az ellenőrzéseket hatékonyan és eredményesen kell elvégeznie. A kockázatelemzés fejlesztésével az ellenőrzöttek egyedi kockázatainak megfelelő, célzott ellenőrzési programmal történnek az ellenőrzések, így az ÁSZ ott és azt ellenőrzi, ahol és amitől az előzetes kockázatelemzés alapján a legnagyobb hasznosulás várható. Ezt támogatják a közelmúltban bevezetett új módszertanok, új informatikai alapú ellenőrzési megközelítések is, melyekkel jelentősen növelhető az ellenőrzési lefedettség, az ÁSZ egyszerre nagyszámú, akár több száz ellenőrzött irányítását, illetve gazdálkodását értékelheti. Az ÁSZ az ellenőrzött szervezetre egyedileg jellemző és hangsúlyosnak ítélt kockázatoknak megfelelő modulokkal végzi ellenőrzéseit, ilyenek az integritás- és belső kontroll, pénzügyi- és vagyongazdálkodás, jelentős beruházások, illetve teljesítmény-ellenőrzés modulok. Az önkormányzatok moduljai ezen túl kiegészülnek a befektetési döntések helyénvalóságának, az adósságrendezési eljárás szabályszerűségének értékelését célzó modulokkal is.

 

Nyilvános az ÁSZ 2018. második félévi ellenőrzési terve


2018. második félévben indul a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság működésének, gazdálkodásának értékelése. A „vészhelyzeti” betegellátás rendszerének ellenőrzésével első szakaszban az ÁSZ arra keresi a választ, hogy a megszervezett „vészhelyzeti” betegellátás mint közszolgáltatás céljai teljesültek-e, illetve az igénybevevők elégedettek voltak-e a betegellátással. Majd a következő szakaszban az irányítói-, fenntartói- és egészség-szervezési feladatellátás, továbbá az ellátást nyújtók feladatellátása kerül fókuszba. A Magyar Villamos Művek Zrt. ellenőrzése kiterjed arra, hogy mint holdingközpont, megfelelően látta-e el stratégiai irányító, ellenőrző tevékenységét a tulajdonában álló gazdasági szervezetek fölött. Az ÁSZ 2018. második félévben új ellenőrzést indít a szegénységi küszöb alatt élők felmérésére tett intézkedések ellenőrzése tekintetében, a fenntartható fejlődési célok megvalósítása érdekében.


2018. második félévének egyik legfontosabb feladata ezúttal is a megelőző évi központi költségvetés végrehajtása, azaz a zárszámadás ellenőrzése, amellyel az ÁSZ biztosítja a költségvetési folyamatok átláthatóságát is. Szintén évente, törvényi előírás alapján végzi el az ÁSZ az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellenőrzését. Mindemellett folytatódik a kulturális javak körébe tartozó állami vagyon értékmegőrzése, a vagyon gyarapítása, állagának védelme, a vagyon hasznosítása érdekében a tulajdonosi joggyakorlók, továbbá a nyilvános könyvtári ellátás működésének ellenőrzése. Az ÁSZ törvényi előírás alapján 2018. második félévében megkezdi a 2018. évi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolását és felhasználását érintő ellenőrzést, továbbá folytatja a pártok és a költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának ellenőrzését is, amelynek keretében már megkezdődött a Fidesz és a KDNP 2016-2017. évekre vonatkozó gazdálkodása értékelésének előkészítése.

 

Nyilvános az ÁSZ 2018. második félévi ellenőrzési terve


2018. második félévében is folytatódik az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése, tekintettel arra, hogy a társaságok gazdálkodása jelentős mértékben befolyásolja a nemzeti vagyon értékét, továbbá az ország gazdasági teljesítményét, az államadósságra való hatását. Az ÁSZ folytatja azon intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzését, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet, ilyen a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és az irányító szervezetek feladat ellátásának ellenőrzése. Szintén folytatódnak az utóellenőrzések, melyek célja a számvevőszéki jelentésekben megfogalmazott intézkedést igénylő megállapítások hasznosulása céljából készített intézkedési tervek végrehajtásának az értékelése.


Az ÁSZ 2018. második félévi ellenőrzési terve itt érhető el.


Állami Számvevőszék