Nemzetközi projekt a hasznosulásért

2018-02-14 16:46:00   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Nyolc legfőbb ellenőrző intézmény részvételével, az Állami Számvevőszék vezetésével megkezdte működését a „Közpénzügyi ellenőrzések társadalmi hasznosulása és átláthatósága” elnevezésű nemzetközi projekt. Az európai számvevőszékek által alakított projektcsoport fő célja a számvevőszéki munka hasznosulása mérési lehetőségeinek megalapozása, valamint a legfőbb ellenőrző szervek közti tudásmegosztás elősegítése. A projektcsoport létrehozásával az ÁSZ lehetőséget kap a számvevőszéki hasznosuláshoz kapcsolódó jó gyakorlatai megosztására, a nemzetközi jó gyakorlatok megismerése, illetve ezek továbbfejlesztésére.

 

2017 májusában az Európai Számvevőszékek Szervezete (EUROSAI) X. Kongresszusa hagyta jóvá a 2017-2023-as új EUROSAI Stratégiai Tervét, melynek egyik fő eleme az új kihívásokra és lehetőségekre való reagáló képesség növelése, az intézmények kapacitásfejlesztésének támogatása. Az ÁSZ – elkötelezettségét kifejezve – ezen cél kiteljesedése érdekében hozta létre a társadalmi hasznosulási projektcsoportot, mely a nemzetközi ellenőrzési standardok alapján (ISSAI 12, ISSAI 20) különféle eszközökkel keresi majd a választ arra, hogy a feltérképezett hasznosulási szinteken milyen objektív eszközökkel követhető nyomon a közpénzügyi ellenőrzések társadalmi hasznosulása.


Az ÁSZ elkötelezett amellett, hogy szakmai alapokon álló ellenőrzéseivel a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljon a közpénzek átláthatóságához, segítse a közpénz és közvagyon hatékony és célszerű felhasználását. Ahhoz, hogy megállapításai eljussanak az érdekelt felekhez és valódi hatással legyenek a közbeszédre, kommunikációja folyamatos fejlesztésre, innovációra szorul, megtartva annak közérthetőségét, informatív jellegét. A nemzetközi projektcsoport tagjai – felismerve az együttműködésben rejlő többletlehetőségeket – ezen kihívások összességére keresnek modern, korszerű válaszokat, továbbá a projekt alkalmat adhat az ÁSZ számára jó gyakorlatai megosztására, valamint nemzetközi jó gyakorlatok beépítésére.

 


Az ÁSZ téma iránti elköteleződését a nemzetközi projektcsoport megalakításán túl az is mutatja, hogy 2016-ban társintézményi felülvizsgálatot kezdeményezett, mely során a lengyel és a litván számvevőszék szakértői értékelték kommunikációs és hasznosulási tevékenységét. A társintézményi felülvizsgálat eredményeképp az értékelők elismerően nyilatkoztak az ÁSZ átláthatóságával és elszámoltathatóságával, valamint kommunikációjával kapcsolatos kérdésekben. Erről itt olvashat részletesen.


A projekthez hét EUROSAI tagország csatlakozott (Albánia, Finnország, Horvátország, Írország, Lettország - megfigyelőként, Románia, Svájc). A számvevőszékek célja hogy tevékenységük társadalmi hasznosulása a lehető legjobban érvényesüljön, az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlataikat megosszák egymással, valamint fejlesszék lehetőségeiket és gyakorlataikat a témában. Ebben irányadónak tekintik „az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelveit” (ISSAI 20) megfogalmazó, illetve „a számvevőszékek tevékenységének értéke és haszna - minőségi javulás az állampolgárok életében” (ISSAI 12) című, a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI) által megalkotott dokumentumokat.

 

A projekt időtartama egy év. Eredményes működése során az ÁSZ várhatóan megőrzi kezdeményező szerepét a társadalmi hasznosulás témakörében, valamint a számos ország legfőbb ellenőrző intézményének bevonásával, nemzetközi környezetben kialakítani kívánt módszertan segítségével képes lehet a társadalmi hasznosulás pontosabb, eredményesebb mérésére. Nem utolsósorban a módszertan adaptációja később más országokban is hozzájárulhat a számvevőszékek társadalmi hasznosulásának erősítéséhez, tevékenységük hasznosulásának pontosabb méréséhez.


Hochbaum Dániel
a projekt tagja