Nemzetközi eszmecsere a légszennyezés ellenőrzéséről

2017-11-13 08:56:00   |   Feltöltötte: Gergely Szabolcs

Az EUROSAI Környezetvédelmi Munkacsoportja 2017. november 8-9-én tartotta soron következő ülését. A nemzetközi eszmecsere középpontjában a levegőminőség témakörében indított párhuzamos ellenőrzés tapasztalatai álltak. Az első ülésnapon mind a 16 számvevőszék bemutatta a nemzeti ellenőrzések előrehaladását. A második ülésnapon a résztvevők csoportos megbeszélések keretében kerestek közös választ az ellenőrzések során felmerült kérdéseikre, továbbá ütköztették nézeteiket az ellenőrzés hasznosulásának lehetőségeiről. A levegőszennyezéssel összefüggő fontos kérdésekben a számvevőszékek egyetértettek.

 

Konszenzus a levegőszennyezéssel összefüggő fontos kérdésekben


A csoportos megbeszélés során a párhuzamos ellenőrzésben résztvevő számvevőszékek, köztük az Állami Számvevőszék képviselői egyetértettek abban, hogy légszennyező anyagok koncentrációjának pontos megítéléséhez elengedhetetlenül fontos a mérőhálózat részét képező mérőállomások, illetve mérőeszközök megfelelő működése és pontos elhelyezése, illetve az elhelyezkedés időközönkénti felülvizsgálata. A számvevőszékek szerepe ebben a tekintetben az, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján megállapításokat tegyenek a felülvizsgálatok megtörténtéről. A mérőállomások elhelyezkedésének megfelelőségéről csak akkor mondható vélemény, amennyiben azok követelményrendszere jogszabályokban deklarált.

 


A résztvevők egyetértettek abban is, hogy fontos a levegő minőségének javításában és fenntartásában felelősséggel rendelkező kormányzati és egyéb intézményi szereplők közötti együttműködés további erősítése, amely kiemelten fontos azokban az országokban, ahol a regionális, illetve tartományi kormányok működnek. A légszennyezettség kezelése azonban – eltérően sok más területtől – csak akkor tud igazán hatékony lenni, ha legfontosabb döntések centralizáltan születnek meg, illetve azok végrehajtása is egységes. Hasonlóképpen az egymással szomszédos országoknak is célszerű erősíteni az együttműködést, tekintettel arra, hogy a légszennyezés határokon átnyúló probléma.


A levegő minőségének javítására szánt források pontos meghatározásának nehézségeivel kapcsolatban szintén konszenzus alakult ki a résztvevők között.


Az ÁSZ képviselői is ismertették tapasztalataikat


Az ÁSZ-t képviselő Németh Erzsébet felügyeleti vezető és Görgényi Gábor ellenőrzésvezető a csoportos megbeszélések során az előzőekben leírtakhoz kapcsolódva, azzal egyetértve hangsúlyozták, hogy a mérőállomások megfelelő elhelyezésének megítélése nem ellenőrzési, hanem szakmai feladat. A számvevőszékek szerepe elsődlegesen az, hogy az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott adatok, dokumentumok, valamint a légszennyezettségi adatok, illetve azok trendszerű alakulása alapján megállapításokat tegyenek a rendszer működésének megfelelőségéről, valamint az intézkedések eredményességéről és hatékonyságáról.

 


Az ÁSZ képviselői rámutattak továbbá, hogy a levegő minőségének javítására szánt források pontos meghatározása azért nehéz, mert számos olyan intézkedés van, amelynek mellékhatásaként kezdetben romlik, később pedig javul a levegő minősége. Erre jó példát szolgáltatnak a nagy porral járó út- és vasútépítési beruházások. Az egyes intézkedések esetében tehát nehezen becsülhető, hogy az összes ráfordításból mekkora az az összeg, amely mellékhatásként hozzájárul a levegő minőségének javításához.


Információk a közös jelentés alakulásáról


A párhuzamos ellenőrzés koordinátori szerepét betöltő holland és lengyel számvevőszékek képviselői a konferencia végén ismertették a közös jelentés elkészítésének tervezett menetrendjét, és az azzal összefüggő feladatokat. A közös jelentés tervezetéhez a résztvevő 16 számvevőszéknek december végéig szükséges az ellenőrzési megállapítások összefoglalását elkészítenie. Az Állami Számvevőszék az elsők között fogja tudni teljesíteni a párhuzamos ellenőrzéssel összefüggő feladatait, ugyanis a hazai ellenőrzésről készült jelentés tervezete már az észrevételezési szakaszban van.

 

Korábbi híradásaink a konferenciáról:

Konferencia a légminőség párhuzamos ellenőrzési tapasztalatairól

A légszennyezés ellenőrzésének nemzetközi tapasztalatai (összefoglaló az első ülésnapról)

 

 

Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető
Görgényi Gábor ellenőrzésvezető