Nemzetiségi önkormányzat és intézménye az ÁSZ fókuszában

2018-11-28 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte az Országos Szlovén Önkormányzat utóellenőrzését, illetve az önkormányzat által fenntartott Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda ellenőrzését. Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat az intézkedési tervben foglalt feladatok jelentős részét végrehajtotta, ezáltal szabályozottsága javult, azonban a költségvetési és a zárszámadási határozatok jogszabályoknak való megfelelősége továbbra sem biztosított. A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda működése, gazdálkodása nem volt szabályozott, a belső kontrollrendszer nem biztosított elégséges védelmet a veszteségekkel és a nem rendeltetésszerű használattal kapcsolatos kockázatokkal szemben. A pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű, ugyanakkor a vagyongazdálkodása szabályszerű volt.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához. Ennek keretében sor került az Országos Szlovén Önkormányzat utóellenőrzésére is. Az ÁSZ szintén ellenőrizte a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda gazdálkodását. A nemzetiségi intézmények ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapítja, hogy ezen szervezetek a közpénzeket átlátható módon, szabályszerűen használják-e fel, ezzel is hozzájárulva az intézmények gazdaságos és hatékony feladatellátásához.

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat utóellenőrzése

 

Az Országos Szlovén Önkormányzat gazdálkodásának, a belső kontrollrendszer kialakításának és működésének, az államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának ellenőrzését az ÁSZ 2015-ben végezte el a 2010. január 1. és a 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozóan. A nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott megállapításokra összeállított intézkedési tervben a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére az önkormányzatnál 12 feladatot határoztak meg. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Nemzetiségi önkormányzat és intézménye az ÁSZ fókuszában

 

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat az intézkedési tervében 12 feladatot határozott meg, amelyből kilencet határidőben, kettőt részben hajtott végre, és egy feladat végrehajtása elmaradt.

 

Nemzetiségi önkormányzat és intézménye az ÁSZ fókuszában


A hivatalvezető az intézkedési terv végrehajtásáról nyilvántartást nem vezetett.


Az Országos Szlovén Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozottsága és annak működése javult, azonban a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás érdekében a költségvetési és zárszámadási határozatok jogszabályi előírásoknak való megfelelősége biztosításához további intézkedésre van szükség.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a nemzetiségi önkormányzat hivatalának vezetőjéhez a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében.

 

A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda ellenőrzése

 

A Vas megyei Felsőszölnökön található Iskola 1992. január 1-jei alapítása óta látta el a szlovén nemzetiségi óvoda és nappali rendszerű általános iskola feladatait. A 8 évfolyamos nappali rendszerű általános iskolába a felvehető maximális tanuló létszám 120 fő volt, míg az óvoda-intézményegységben 25 fő volt a maximális gyermeklétszám az ellenőrzött időszakban.

 

Nemzetiségi önkormányzat és intézménye az ÁSZ fókuszában

 


Az ÁSZ megállapította, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat szabályszerűen gyakorolta a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvodával kapcsolatos alapítási, irányítási és munkáltatói jogosultságokat.


Az intézmény működésének, gazdálkodásának szabályozottsága nem volt megfelelő. A kontrollkörnyezet kialakítása, a kockázatkezelési – ezen belül a korrupciós kockázatokat is kezelő – rendszer kialakítása és működtetése, a kontrolltevékenység kialakítása, az információs és kommunikációs folyamatok kialakítása és működtetése, valamint a tevékenységek, a célok megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követését biztosító rendszer kialakítása és a belső ellenőrzés működtetése nem volt szabályszerű.


Az intézmény pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. A bevételek beszedése és könyvviteli elszámolása, a kiadási előirányzatok felhasználása a könyvviteli elszámolás szempontjából szabályszerű volt, azonban a gazdálkodási jogkörgyakorlás szempontjából nem volt szabályszerű. Az előirányzat-maradvány megállapítása nem volt szabályszerű. A fizetési kötelezettségeket szabályszerűen teljesítették, az intézmény éves költségvetési beszámolója és beszámolási kötelezettségének teljesítése szabályszerű volt.

 

Nemzetiségi önkormányzat és intézménye az ÁSZ fókuszában


A vagyongazdálkodás szabályszerű volt, a 2014-2016. évi beszámolót jogszabály szerinti leltárral alátámasztották.


Az ÁSZ jelentésében a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda vezetőjének nyolc, az Országos Szlovén Önkormányzat elnökének egy, Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala vezetőjének hat javaslatot fogalmazott meg, amelyre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Dr. Németh Erzsébet

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály