Nemzeti park ellenőrzése indult el

2018-09-05 17:27   |   Feltöltötte: Dr. Szabó Béla
Utoljára frissítve: 2018-09-05 17:20

A Központi költségvetési szervek ellenőrzése keretein belül megkezdődött a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ellenőrzése.

A központi alrendszer részét képező intézmények alapvető rendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása. A közpénzek felhasználásában meghatározó, központi alrendszerbe tartozó intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenységük és/vagy feladatellátásuk súlya miatt jelentős hatást gyakorolhatnak a költségvetés egyensúlyának fenntartására. Hatással vannak továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás minőségére, a kormányzati (szak)politikák végrehajtására, illetve közfeladat ellátásuk vonatkozásában az állampolgárok életminőségére, jogaik és kötelezettségeik gyakorlására.

 

Nemzeti park ellenőrzése indult el


Az ellenőrzés a 2015-2017. évekre terjed ki, és a felkészülés fázisában van. Az ellenőrzés többek között fókuszál a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére is, mivel nélküle nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon átlátható, szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása. Ellenőrzési terület továbbá az integritás kontrollok erősségének ellenőrzése, amely kontrollok a szervezet korrupciós kockázatainak kezelését szolgálja.


A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja, hogy a szervezet vagyona a közérdeket szolgálja, a közös szükségletek kielégítése, a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele mellett.

 

Vertkovczi Mária
ellenőrzésvezető