Nem érvényesültek az átláthatósági követelmények

2018-09-07 13:26   |   Feltöltötte: Dr. Felföldi Izabella

Az Állami Számvevőszék befejezte a Sümegi Közszolgáltató Kft. ellenőrzését. A számvevőszéki jelentés – többek között - megállapította, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság átláthatósági követelményei nem érvényesültek.

Az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, és az általuk szolgáltatott adatok megbízhatóak legyenek. A feladatellátás költségeinek, ráfordításainak alakulása a lakosság széles rétegét érinti.


A számvevőszéki ellenőrzés – többek között – feltárta, hogy a Sümegi Közszolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 35.§ (3) bekezdésében foglalt előírások ellenére a közérdekű adatok közzétételének részletes szabályait belső szabályzatban nem határozta meg. Továbbá, a Társaság – az éves beszámolók kivételével – az Info tv. által előírt közérdekű adatok közzétételét is elmulasztotta.


Az Info tv. célja, hogy az Alaptörvényben rögzítettek alapján meghatározza az információs jogok tartalmát és biztosítsa e jogok hatékony érvényesülését. Az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez, a közérdekű adat pedig – a fogalma alapján – elsődlegesen a közfeladat ellátásának funkciójához kapcsolódik. Ha tehát egy gazdasági társaság közfeladatot lát el, akkor a tevékenységéhez kapcsolódó közérdekű adatokat közzé kell tennie, és ennek a közzétételnek a mai technikai viszonyok között elektronikus úton kell megvalósulnia.


A törvény a mellékletében rögzített listában határozza meg azokat az adatokat, amelyeket a közfeladatot ellátó szervezetnek közzé kell tennie. A közzététel kötelezettsége magában foglalja a közzétett információ naprakészen tartásának kötelezettségét is, az elektronikus közzététel kötelezettségét éppen az indokolja, hogy ez a közzétételi mód teszi lehetővé a mindig aktuális tartalom elérhetőségét, a folyamatos pontosítást, aktualizálást, frissítést. Az Info tv. végrehajtásának megfelelő biztosítása érdekében a közfeladatot ellátó szervezetnek belső szabályzatban kell megállapítania a közzétételi kötelezettség teljesítésének részletes szabályait.


A Társaság a közzétételi kötelezettségének elmulasztásával nem biztosította az átláthatósági követelmények érvényesülését. A mulasztással kapcsolatban a számvevőszéki jelentés javaslatokat fogalmazott meg, melyre a Társaságnak intézkedési tervet kell kidolgoznia.


dr. Felföldi Izabella
számvevő
dr. Bordás Ádám
osztályvezető