Nem érkezett észrevétel a Reichel Könyvtár jelentéstervezetére

2018-07-02 11:00:00   |   Feltöltötte: Fehér Piroska

Az Állami Számvevőszék észrevételezésre megküldte a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár ellenőrzése keretében készített jelentéstervezetet az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetői részére, aki nem éltek a törvényben biztosított észrevételezési jogukkal.

A nyilvános könyvtári ellátás működésének ellenőrzése keretében került sor a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzésére.

 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldte az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jelentés tervezetét az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek.

 

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője és Pilisborosjenő Község Önkormányzata polgármestere nem éltek az ÁSZ tv.-ben biztosított észrevételezési jogukkal, a tizenöt napos határidőn belül nem tettek észrevételt a megküldött jelentéstervezet kapcsán.

 

Az ÁSZ belső eljárásrendjének megfelelően megkezdi a számvevőszéki jelentés kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának előkészítését.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Fehér Piroska

számvevő