Nem élt észrevételezési jogával Sárazsadány Község Önkormányzata

2019-01-02 14:19   |   Feltöltötte: Fehér Piroska

Megküldésre került Sárazsadány Község Önkormányzata ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőinek, akik tizenöt napon belül nem éltek a jogszabályban biztosított észrevételezési jogukkal.

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése keretében került sor Sárazsadány Község Önkormányzata 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzésére.

 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) megküldte a jelentéstervezetet az ellenőrzött intézmények vezetőinek.

 

Sárazsadány Község Önkormányzat polgármesterének és a Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tizenöt napjuk volt arra, hogy a megküldött jelentéstervezet megállapításai kapcsán megtegyék észrevételeiket. Az ellenőrzött intézmények vezetői nem éltek a törvény által biztosított észrevételezési jogukkal.

 

Az ÁSZ megkezdi a számvevőszéki jelentés kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának előkészítését.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Fehér Piroska