Nem élt észrevételezési jogával Aba Város Önkormányzata

2018-12-28 13:45   |   Feltöltötte: Fehér Piroska

Megküldésre került Aba Város Önkormányzata utóellenőrzéséről szóló jelentéstervezet az ellenőrzéssel érintett szervezetek vezetőjének, aki tizenöt napon belül nem élt a jogszabályban biztosított észrevételezési jogával.

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) megküldte a jelentéstervezetet az ellenőrzött intézmény vezetőjének.

 

Az utóellenőrzés arra irányult, hogy Aba Város Önkormányzata adósságrendezési eljárásának ellenőrzéséről készült 17038 számú ÁSZ jelentés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai hasznosítására elfogadott intézkedési tervben foglalt feladatokat a 2017. február 14. és 2018. május 30-a közötti időszak alatt végrehajtotta-e.

 

Aba Város Önkormányzat polgármesterének az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 29. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tizenöt napja volt arra, hogy a megküldött jelentéstervezet megállapításai kapcsán megtegye észrevételeit. Az ellenőrzött intézmény vezetője nem élt a törvény által biztosított észrevételezési jogával.

 

Az ÁSZ megkezdi a számvevőszéki jelentés kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának előkészítését.

 

Varga Edit 

felügyeleti vezető

 

Fehér Piroska