Négy gazdasági társaságnál kezdődött helyszíni ellenőrzés

2018-02-13 11:00   |   Feltöltötte: Dudás Pál Dániel

A Paks II. Atomerőmű Zrt., a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. tekintetében az ellenőrzés a helyszíni ellenőrzés szakaszába lépett.

 

Az ellenőrzés ütemtervének megfelelően az ellenőrzési program és a szabályozási környezet megismerését követően megkezdték az ellenőrzés lefolytatását a számvevők és a külső szakértők. Az ellenőrzésvezető indító értekezlet keretében tájékoztatást ad az ellenőrzésben résztvevőknek az Ellenőrzési Programról, az ellenőrzés céljáról, az ellenőrzés ütemezéséről és a kapcsolattartás módjáról.

 

Az ellenőrzés a gazdasági társaságra, valamint a tulajdonosi joggyakorlókra terjed ki. Az ellenőrzés rámutathat az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos jó gyakorlatokra és szabálytalanságokra. Felhívhatja a figyelmet a jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges feltételek hiányosságaira, hozzájárulhat az államháztartáson kívüli, de állami vagyont használó gazdálkodó szervezetek tevékenységének átláthatóságához.

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e. A gazdálkodó szervezet szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; biztosítva volt-e a közfeladatok átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a közszolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással. A vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi joggyakorló és a gazdálkodó szervezet szabályszerűen jártak-e el.

 

Salamin Viktor
ellenőrzésvezető