Nagykamarás belső kontrollrendszere és befektetési döntései

2018-06-29 10:04:00   |   Feltöltötte: Dr. Gulyás Kata

Az Állami Számvevőszék lezárta Nagykamarás Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének továbbá egyes befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított a közpénzfelhasználás szabályossága. A befektetésekkel kapcsolatos döntéshozatal, a befektetések számviteli elszámolása és a nyilvántartás szabálytalanságai miatt nem valósult meg a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodás. Nagykamarás Község Önkormányzatánál az integritási kontrollok kiépítettsége nem volt egyensúlyban a fellépő kockázatok szintjével.

Az Állami Számvevőszék az elmúlt években több száz ellenőrzést folytatott le önkormányzatoknál és nemzetiségi önkormányzatoknál. Ezek mindegyikének célja a helyhatóságok szabályozott működésének, gazdálkodásának, illetve pénzügyi egyensúlyi helyzete megteremtésének és fenntartásának támogatása volt. A 2015-ben történt, brókercégekhez kapcsolódó események kockázatait értékelve és azok társadalmi jelentőségére tekintettel az ÁSZ kiterjesztette a belső kontrollrendszer ellenőrzését az érintett önkormányzatok befektetési döntéseire is.

 

Nagykamarás Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése 2016-ra, az egyes befektetési tevékenységeinek ellenőrzése a 2012 és 2016 közötti időszakra terjedt ki. Ezen felül a befektetésekkel kapcsolatos döntés-előkészítésének és döntéshozatalának szabályszerűségét az ÁSZ a 2012. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan is ellenőrizte, amennyiben a 2016. december 31-én meglévő befektetésekkel kapcsolatos döntéshozatalra a 2012. január 1. előtti időszakban került sor.


Az önkormányzat a 2016. évi éves költségvetési beszámolója szerint 498,5 millió Ft költségvetési bevételt ért el, valamint 414,2 millió Ft költségvetési kiadást teljesített. Nagykamarás Község Önkormányzatának 2016. december 31-ei könyvviteli mérleg szerinti eszközvagyona 856 millió Ft volt, amelyből a forgatási célú értékpapírok 10 millió Ft-ot tettek ki.

 

Nagykamarás belső kontrollrendszere és befektetési döntései


Az ÁSZ megállapította, hogy Nagykamarás Község Önkormányzata nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki működésének szervezeti kereteit, így az nem biztosította a szabályszerű működést és gazdálkodást. A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, valamint nem rendelkezett bizonylati renddel.


A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat nem mérték fel és nem határozták meg a szükséges intézkedéseket. A kontrolltevékenységek gyakorlása során nem volt szabályszerű a kötelezettségvállalások nyilvántartása, a pénzügyi ellenjegyzés és a teljesítésigazolás, így nem volt biztosított a közpénzfelhasználás szabályossága.

 

Nagykamarás belső kontrollrendszere és befektetési döntései


Nagykamarás Község Önkormányzata nem gondoskodott az egyes befektetésekkel kapcsolatos döntés-előkészítő és döntéshozatali dokumentumok megőrzéséről, nem történt meg a befektetések értékelése, leltározása, így nem volt biztosított a szabad pénzeszközökkel való felelős gazdálkodás.


Nagykamarás Község Önkormányzatánál az integritással összefüggő kontrollok és a korrupciós kockázatok szintje nem volt összhangban, a kontrollrendszer nem támogatta az integritás szemlélet érvényesülését.


Az ÁSZ jelentésében három javaslatot fogalmazott meg a polgármester részére és 23 javaslatot a jegyző részére annak érdekében, hogy intézkedjenek a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése iránt. Az ÁSZ javaslataira az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

Lengyel Viktor
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály