Mórahalmi és monori gazdasági társaságok ellenőrzése

2018-10-25 09:46:00   |   Feltöltötte: Joó Erika

Az Állami Számvevőszék a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság vagyongazdálkodásának szabályszerűségét és megfelelőségét ellenőrzi.

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság biztosította-e a vagyon védelmét a nyilvántartások szabályszerű vezetése és a mérleg leltárral történő alátámasztása útján.

 

A gazdasági társaságok vagyongazdálkodása ellenőrzéséhez kapcsolódóan a tulajdonosi joggyakorlás megítéléséhez alapítói döntéseket, javadalmazási szabályzatot és különböző szerződéseket kért be az Állami Számvevőszék a tulajdonos önkormányzatoktól. 

 

Az ellenőrzött szervezetek által az ÁSZ rendelkezésére bocsátott dokumentumok feldolgozását követően jelenleg a számvevői munkaanyagok készítése folyik.

 


A MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetési, karbantartási és köztisztasági feladatokat lát el Mórahalmon.


A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság Monoron és a környező településeken településrendezési, a csapadékvíz-elvezetési, köztisztasági és gyermekétkeztetési feladatokat is végez.


Az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezetekkel történő kapcsolattartást az ÁSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó előírásai alapján biztosítjuk.

 

 

 

Joó Erika
ellenőrzésvezető