Mindennapi pénzügyeink: Pénzügyi tudatosság fejlesztése

2018-05-10 07:51:00   |   Feltöltötte: Kiss Beatrix

A pénzügyi tudatosság a pénzhez való hozzáállásunk, a pénzről való gondolkodásunk megváltoztatását jelenti. Tehát ez is, mint minden más, fejben dől el. Régi szokásokat, mintákat kell átírni és ez csak úgy megy, ha tudatosan figyelünk. Eleinte ez sok fáradtsággal, vesződséggel jár, de megéri az energiáinkat ráfordítani, mert később nagyon sok hasznot hajt. Jelen esetben pénzzel megvásárolható álmainkat tudjuk beteljesíteni.

A pénzügyi tudatosság fejlesztése nemcsak egyéni, hanem társadalmi érdek is. A pénzügyekkel tudatosan foglalkozók jóval nagyobb arányban rendelkeznek megtakarításokkal, melynek növelése nemzetgazdasági érdek is, és érik el céljaikat, vágyaikat. A pénzügyi kultúra fejlesztését már gyermekkorban célszerű elkezdeni, az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek átadásával, játékos beépítésével.


A pénzügyi tudatosság azzal kezdődik, hogy pontosan meghatározzuk, milyen céljaink, vágyaink vannak, azok között fontossági sorrendet állítunk fel, illetve meghatározzuk, mikorra szeretnénk azokat megvalósítani. Ezt követően számba vesszük lehetőségeinket. Lényegében olyan, mintha a mérleg két serpenyőjét akarnánk egyensúlyba hozni. Egyik serpenyőben vannak a kiadások (céljaink, vágyaink), másikban a bevételek (jövedelem, kölcsön, hitel). Amikor ezeket tudatosan számba vesszük, akkor készítünk költségvetést vagy pénzügyi tervet. A két fogalom tartalmában azonos, ugyanazt a célt szolgálja: arra ösztönöz, hogy gondolkodjunk. Célszerű írásba foglalni, mert bármikor elővehető, ami segíti, hogy gondolataink irányban maradjanak, figyelmünk ne lankadjon, és ne tévesszük szem elől céljainkat.

 


A költségvetés készítése során mindegy, hogy először a bevételeket vagy a kiadásokat gondoljuk át. A lényeg, hogy gondolkodjunk, tervezzünk. A bevételek oldalon célszerű két kategóriát felállítani: biztos bevétel (ami minden körülmények között befolyik), illetve a várható bevétel (amit szeretnénk megkapni). A kiadási oldalon is célszerű minimum két kategóriát kialakítani: biztosan felmerülő kiadás (ami minden körülmények között fizetési kötelezettségként megjelenik), valamint a céljainkkal, vágyainkkal összhangban megjelenő kifizetések, melyek nem kötelezőek, de egyéni megfontolásból szeretnénk. Ezt követően összegezzük a két oldalt, majd egyenleget vonunk. A bevétel és a kiadás közötti különbözet lehet pozitív vagy negatív. Az előbbit megtakarításnak hívjuk, az utóbbit pénzügyi pótlásnak, amit kölcsönnel, hitellel lefedhetünk. De az is lehet, hogy az eredmények ismeretében újratervezésbe kezdünk.


Miért fontosak a megtakarítások? Általa a jövő válik tervezhetővé. A megtakarítás olyan pénz, amit nem a jelenben, hanem a jövőben költünk el, mivel a hosszú távú célok megvalósítását szolgálja. Ezért a megtakarításokra történő odafigyelés, a benne megtestesülő pénz értékállóságának megőrzése, valamint gyarapítása ugyanolyan fontos, mint a jól megtervezett költségvetés elkészítése. Ezért fontos, hogy megtakarításaink elhelyezésénél körültekintően válasszunk, mérlegeljük a hozammal járó előnyöket és hátrányok.


A költségvetés készítése az egyén életében ugyanolyan feladat, mint egy vállalkozás, egy önkormányzat vagy egy állam életében. Csak a lépték más. A cél azonban közös: gondolkodni, megtervezni, ütemezni elérendő céljainkat.


Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető