Mindennapi pénzügyeink: az öngondoskodás

2018-06-07 09:00:00   |   Feltöltötte: Kiss Beatrix

Az öngondoskodás célja a váratlan helyzetekből fakadó anyagi kiszolgáltatottság csökkentése, ezáltal megoldást kínál a jövőnk tudatos alakítására. Akinek van félretett pénze, értéke, az könnyebben viseli az anyagi helyzetében bekövetkező váratlan eseményeket. Baj esetén nem mindegy, hogy van-e mihez nyúlni, valahonnan segítségre számítani. Egyre többen ismerik fel, hogy felelősek saját jövőjük alakításáért. Az öngondoskodással sokan az aktív évek utáni gondtalan megélhetést kívánják biztosítani.

Az öngondoskodásra vonatkozó tudatos gondolkodásmód megtakarítási hajlandóságot eredményez. A megtakarítási formák széles kínálata áll rendelkezésünkre. A megtakarítások célok és idő tekintetében különböztethetőek meg. Beszélhetünk rövid és hosszú idejű, valamint kockázatos és nem kockázatos megtakarítási formáról. Mikor erre a döntési pontra „érkezünk” meg, akkor szintén figyelemmel kell lennünk az ajánlatokra, mert egy túlzó és jól hangzó ajánlat szintén veszélyt rejthet magában.


A megtakarítások lemondásokkal is járnak, melyet tudatosítani szükséges magunkban, de a jövőnkre nézve meg fog térülni. Pl. nyugdíj-megtakarítás következményeképpen a jövedelmünkből kevesebbet tudunk elkölteni mindennapjainkra, mely jelen helyzetben negatív érzést kelt, viszont a jövőre nézve ez a megtakarítás az ígért befektetési hozamokkal együtt rendelkezésünkre fog állni, mely pozitív hatást fog eredményezni.


A takarékoskodásra több lehetőség is kínálkozik. Ezen lehetőségek közül szeretnénk kiemelni az egészségpénztári megtakarítást és a nyugdíj célú elő-takarékosságot.


Az egészségpénztári megtakarítás olyan öngondoskodási, speciális megtakarítási forma, amely lehetővé teszi, hogy idejében fel tudjunk készülni váratlanul jelentkező egészségügyi kiadások bizonyos mértékű fedezésére. A pénztárba való belépés önkéntes, havonta rendszeresen tagdíjat kell fizetni, amelynek minimális mértékét az adott pénztár határozza meg. Egyéni számlán (névre szólóan) tartják nyilván a befizetéseket és a kifizetéseket, a befizetett összeg az egészség megőrzését szolgáló szolgáltatásokra, termékekre költhető el. A munkáltatók ennél a megtakarítási formánál is részben vagy egészben átvállalhatják a tagdíj fizetését, illetve további hozzájárulásokat is tehetnek. További előny, hogy ha pénztártagok vagyunk, közeli hozzátartozóink is igénybe vehetik a pénztárral szerződött szolgáltatók szolgáltatásait, az el nem költött befizetéseket a pénztár biztonságos eszközökbe fekteti, ami hozamot eredményez, és a megtakarítás örökölhető. Az aktív években elért életszínvonal megőrzése, fenntartása mellett gondolni kell arra is, hogy idősebb korban az egészségügyi kiadások is megnőhetnek.


Hazánkban a nyugdíj célra indítható megtakarításoknak három formája ismert: az önkéntes nyugdíjpénztár, a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) és a nyugdíjbiztosítás.


Ezek megegyeznek a következőkben:
• 20% adókedvezményt lehet rájuk igényelni, azaz minden befizetés után jár +20%.
• Ha a megtakarítás futamideje nyugdíjas korig tart, akkor teljesen adómentes, azaz nincs kamatadó sem rajtuk.
• Vállalni kell, hogy nem szüntetjük meg a szerződést nyugdíjas kor előtt, különben veszteségre lehet számítani.


Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás elsődleges célja, hogy megteremtsük a nyugdíjas évek anyagi biztonságát. A nyugdíjkorhatár elérését követően a nyugdíjpénztári megtakarítás adómentesen hozzáférhető. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagság rugalmas mértékű rendszeres befizetés mellett is elérhető és nem igényel magas szintű befektetési ismereteket. Az önkéntes nyugdíjpénztár előnye a többi megtakarítási formával szemben, hogy ehhez a munkáltató is hozzájárulhat a tagdíj részleges vagy teljes átvállalásával. Fontos, hogy a nyugdíjkorhatár elérését megelőző felhasználás csak indokolt esetben javasolt. Elhalálozás esetén az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást a pénztártag által megjelölt kedvezményezett, annak hiányában a törvényes örökös kapja meg.


További megoldás lehet az ún. NYESZ. A nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) is önkéntes megtakarításokat jelentenek. Az előtakarékoskodók szabadon rendelkezhetnek arról, hogy az általuk befizetett összeget milyen értékpapírba – részvénybe, kötvénybe vagy befektetési jegybe – fektessék. A szabályozás szerint nem vásárolhatók kiemelten kockázatos termékek.


Lehet választani a nyugdíjbiztosítás életbiztosítási elemmel kombinált nyugdíjcélú megtakarítást is. A befizetés megtakarítási része a nyugdíjcélokat szolgálja, ugyanakkor alapbiztosításként haláleseti és rokkantsági védelmet is nyújt.


Amennyiben az a kérdés foglalkoztat valakit, hogy melyik nyugdíjcélú megtakarítással jár a legjobban? – akkor bizton jó úton halad. Azonban tudni kell, hogy nem kis döntés előtt áll, ugyanis ez a megtakarítás az élet egyik legnagyobb pénzügyi döntése.
Ahogy nincs két egyforma bankszámla, úgy nincs két egyforma nyugdíjcélú megtakarítás sem. Alapos körültekintés szükséges a döntéshez, amelyhez ajánlott szakember segítségét is igénybe venni. Érdemes elgondolkodni a különböző típusú megtakarítások kombinálásán is. A döntéshez szeretnénk segítséget nyújtani az alábbi elérhetőségen lévő nyugdíj-célú megtakarításokra vonatkozó összehasonlító táblázattal.


Végezetül a legfontosabb üzenet: Önmagunk pénzügyi kulturáltágának fejlesztése mellett kiemelten fontos feladatunk a fiatalok tájékoztatása, felkészítése az öngondoskodásra. Minél előbb kezd el egy fiatal takarékoskodni, annál nagyobb összeget tud aktív élete során félretenni és annál kisebb lesz a kockázata a nehéz pénzügyi helyzeteknek.Varga Edit

felügyeleti vezető