Mindennapi pénzügyeink: Adózási alapfogalmak

2018-05-08 07:00:00   |   Feltöltötte: Kiss Beatrix

A pénzügyi tudatosság szerves része, hogy tisztában legyünk néhány adózással kapcsolatos fogalommal. Ez megkönnyíti ügyintézésünket, valamint magabiztosabbá tehet, amikor képviselni kell magunkat vagy vállalkozásunkat az adóhatóság előtt.

Jó tudni:


A magyar jogszabályok szerint adónak tekintendő a járulék, az illeték, a hozzájárulás, és a díj is, de az adózásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a költségvetési támogatásokra is.


Ha a szerint csoportosítjuk az adókat, hogy ki állapítja meg beszélünk központi adókról (pl.: szja, áfa, társasági adó) és helyi adókról (helyi iparűzési adó, telekadó, kommunális adó). A központi adókat az Országgyűlés határozza meg. A helyi adókra vonatkozó általános szabályokat törvény rögzíti, míg az adott településen alkalmazandó szabályokat a települési önkormányzatok képviselőtestülete állapítja meg.


Az adókat megkülönböztethetjük a teherviselő szerint. Közvetlen (vagy egyenes) adóról beszélünk akkor, ha az adózót magát terhelik az adókötelezettségek (pl.: Társasági adó). Ha az adóalanytól eltérő személy a teherviselő, akkor közvetett adóról van szó (pl.: áfa, ahol a kötelezettség a vállalkozást terheli, de végső soron a fogyasztó fizeti meg).

Az adó alanyaira az adózó kifejezést használjuk. Adózó az a személy (pl.: természetes személy, jogi személy, vagy egyéb szervezet), akire, illetve amelyre adót megállapító jogszabály hatálya kiterjed, aki adó fizetésére kötelezett (…. költségvetési támogatást megállapító törvény, adóigazgatási rendtartásról szóló törvény vagy önkormányzati rendelet adókötelezettséget ír elő).

 

Adót mindig valamilyen dolog, jövedelem, jogviszony vagy ügylet (pl.: értékesítés) után fizetünk. Nem árt tisztában lennünk azzal, hogy milyen tevékenységünk vagy cselekedetünknek lehet adózási vonzata. Amennyiben nem vagyunk biztosak abban, hogy milyen adót kell fizetnünk, vagy hogyan kell eljárnunk az adózás kapcsán - többek között - igénybe vehetjük az adóhatóság, adótanácsadó vagy könyvelőnk segítségét.


Tisztában kell lennünk azzal, hogy mely adókat kell az állami adó-, és vámhatóság, illetve az önkormányzati adóhatóság felé teljesíteni. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a törvények által szabályozott adókat az állami adóhatóságnak kell teljesíteni, míg a települési önkormányzatok rendeletei alapján szabályozott helyi adókat az önkormányzatok szedik be.


Magyarországon alapvetően az önadózás rendszere működik, tehát az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni (pl.: SZJA, ÁFA). Törvényben meghatározott esetekben az adóhatóság kivetés, vagy kiszabás alapján állapítja meg az adót az adózó bejelentése, bevallása, vagy más hatóság adatszolgáltatása alapján (Pl.: gépjármű adót a hatósági járműnyilvántartó hatósághoz, az ingatlanvásárlás utáni illetéket az ingatlanügyi hatósághoz tett bejelentésünk alapján veti ki az adóhatóság).


Az előbbi bekezdésben használt szavak, mint megállapítani, bevallani, megfizetni, bejelentés arra utalnak, hogy az adókötelezettség nem pusztán az adó bevallását és megfizetését jelenti. Ennél sokkal többrétegű fogalom.


A 2018. év január elsejétől hatályba lépő, az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza, hogy milyen módon válik valaki adózóvá, és emiatt, illetve a működés során milyen kötelezettségeket kell teljesítenie.


Következő cikkünkben az adókötelezettség fogalmát fejtjük ki bővebben és szó lesz az adó megállapítási módokról.

 

Klinga László

felügyeleti vezető

Dóróné Szabó Anikó

Pénzügyi Kultúra Nagykövete