Milyen előírások vonatkoznak az ellenőrzöttek közreműködésére?

2019-01-02 17:24   |   Feltöltötte: Horváth Bálint

A számvevőszéki ellenőrzések lefolytathatóságának alapvető feltétele, hogy az ellenőrzött szervezetek a hiteles dokumentumokat a törvényben rögzített határidőben az ÁSZ rendelkezésére bocsássák. Amennyiben egy közpénzekből gazdálkodó ellenőrzött szervezet nem biztosítja az elérhetőségét és az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumokat a törvényben megadott határidőben nem bocsátja az ÁSZ rendelkezésére, a gazdálkodása az ÁSZ és az adófizető állampolgárok felé nem elszámoltatható és nem átlátható.

Az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló törvény felhatalmazása alapján jogosult az ellenőrzött szervezettől az ellenőrzés lefolytatásához szükséges adatokat, dokumentumokat kérni. Az ÁSZ által végzett objektív ellenőrzés lefolytathatóságának alapvető feltétele, hogy az ellenőrzött szervezet a törvényben rögzített határidőn belül – soron kívül, de legkésőbb öt nap alatt – az ellenőrzéshez kért adatokat, dokumentumokat az ÁSZ rendelkezésére bocsássa, a kapcsolódó tájékoztatást megadja. Az ÁSZ megállapításait az ellenőrzése során rendelkezésére bocsátott hiteles adatok, dokumentumok alapján teszi meg.

 

A polgári törvénykönyv előírja, hogy a jogi személy – ilyenek az ellenőrzöttek – székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzöttekkel való hivatalos kapcsolattartásra kizárólag a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhely szerinti elérhetőséget használhatja. Amennyiben egy ellenőrzött szervezet székhelye valamilyen okból megváltozik, természetesen ebben az esetben sem mentesülhet a vonatkozó törvényi előírások betartása alól, folyamatosan biztosítania kell a részére megküldött hivatalos iratok átvételét.

 

A számvevőszéki ellenőrzések lefolytathatóságának alapvető feltétele, hogy az ellenőrzött szervezetek a hiteles dokumentumokat a törvényben rögzített határidőben az ÁSZ rendelkezésére bocsássák.

 

Az Állami Számvevőszék 2018-ban mintegy 1000 közpénzt használó szervezetnél végzett ellenőrzést, és ezek több mint 99,5 százaléka együttműködött a Számvevőszékkel, a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhelyén átvette a részére megküldött értesítéseket, és a törvényi határidőben biztosította az ellenőrzések program szerinti lefolytatásához szükséges dokumentumokat, adatokat. A számvevőszéki adatbekérés szabályairól ide kattintva olvasható egy részletes cikk, az ellenőrzések program szerinti lefolytathatóságának feltételeiről pedig ezen a linken keresztül érhető el egy összefoglaló.

 

A számvevőszéki törvény előírja, hogyha a közreműködésre kötelezett szervezet a közreműködési, adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az Állami Számvevőszék a törvényben rögzített lehetőségével élve kezdeményezheti az illetékes hatóságnál az ellenőrzött szervezetet megillető költségvetési támogatások folyósításának felfüggesztését. A törvény azt is előírja, hogy a megkeresett hatóság köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Amennyiben az intézkedés fenntartása a továbbiakban már nem szükséges az Állami Számvevőszék kezdeményezi a felfüggesztésre vonatkozó intézkedés megszüntetését.

 

Horváth Bálint

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály