Melyek az ellenőrizhetőség feltételei?

2018-09-13 14:47   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-09-13 15:40

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb független pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerveként ellenőrzéseit objektíven végzi. Az ellenőrzések lefolytathatóságának alapvető feltétele, hogy az ellenőrzött szervezetek a hiteles dokumentumokat a törvényben rögzített határidőben az Állami Számvevőszék rendelkezésére bocsássák.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit előre meghatározott nyilvános ellenőrzési terv, szigorú nemzetközi standardokat irányadónak tekintő módszertan és kidolgozott ellenőrzési program alapján, utólagosan végzi.


Az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ törvény) felhatalmazása alapján jogosult az ellenőrzött szervezettől az ellenőrzés lefolytatásához szükséges adatokat, dokumentumokat kérni. Az ÁSZ által végzett objektív ellenőrzés lefolytathatóságának alapvető feltétele, hogy az ellenőrzött szervezet a törvényben rögzített határidőn belül az ellenőrzéshez kért adatokat, dokumentumokat az ÁSZ rendelkezésére bocsássa, a kapcsolódó tájékoztatást megadja. Az ÁSZ megállapításait az ellenőrzése során rendelkezésére bocsátott hiteles adatok, dokumentumok alapján teszi meg.

 

Melyek az ellenőrizhetőség feltételei?


Mit jelent az ellenőrzöttek közreműködési kötelezettsége?


Az ellenőrzés lefolytatása, illetve az ellenőrzés megtervezése érdekében az ÁSZ törvény 28. § előírása szerint az ellenőrzött szervezet közreműködésre köteles. A közreműködési kötelezettség azt jelenti, hogy a közreműködésre felhívott szervezet az ÁSZ részére – annak kérésére soron kívül, de legkésőbb öt munkanapon belül – az ellenőrzés tervezhetősége, meghatározása, illetve lefolytatása érdekében szükséges adatokat és dokumentumokat rendelkezésre bocsátja, illetve a kapcsolódó tájékoztatást megadja.


Az ÁSZ ellenőrzéséről számvevőszéki jelentést készít, amelyben foglalt megállapításait és következtetéseit az ellenőrzés során megszerzett bizonyítékok alapján teszi meg. Az ÁSZ számvevőszéki jelentésben tett megállapításainak minden esetben hiteles adatokon és dokumentumokon kell alapulniuk.

 

 

Mi a teljességi és hitelességi nyilatkozat?


Az ellenőrzési bizonyítékok a megállapítások és következtetések alátámasztására szolgálnak. A bizonyítékok lehetnek elektronikus és papíralapú adatok és dokumentumok, írásbeli vagy elektronikus kommunikáció, az ellenőrzött szervezet részéről képviseletre jogosult személy írásbeli nyilatkozata. Az ellenőrzés objektív lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges, hogy a megbízhatónak minősített papír alapú, illetve elektronikus adatokhoz és dokumentumokhoz az ellenőrzött szervezet arra jogosult képviselője által tett teljességi és hitelességi nyilatkozat kapcsolódjon.


Az ellenőrzött szervezettől beszerzett adatok hitelességét és a dokumentumok meglétét az ellenőrzött által kiállított teljességi és hitelességi nyilatkozat garantálja. Az ellenőrzött szervezet az adatbekérés valamennyi fázisában köteles teljességi és hitelességi nyilatkozatot adni. A teljességi és hitelességi nyilatkozat elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az adatszolgáltatás az ÁSZ ellenőrzés szempontjából hitelesnek minősíthető és ezt követően megfelelően értékelhető legyen. Az ÁSZ honlapján korábban közzétette az ellenőrzései során felhasználandó bizonyítékokról szóló módszertani útmutatóját.


Tóth Marianna
programozási vezető

 

Kakas Sándor
egyedi ügygazda