Megújult a Minőségirányítási útmutató

2018-06-01 13:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Czinder Enikő

Megújult az Állami Számvevőszék Minőségirányítási útmutatója. A Minőségirányítási és Monitoring Osztály (MIMO) a minőségirányított működés továbbfejlesztése érdekében, a monitoring tevékenységének tapasztalatai és a szervezeti egységek vezetőinek jelzései alapján folyamatosan felülvizsgálja az útmutatót. Az aktualizált útmutatót - mely az ÁSZ valamennyi tevékenységére kiterjed, összhangban a nemzetközi sztenderdek előírásaival - a MIMO május 31-én tette elérhetővé.

Az Állami Számvevőszék stratégiájának megfelelően minden tevékenysége és feladata megvalósítása során szem előtt tartja a minőségközpontú működést, a jó minőség elsődlegességét. Az ÁSZ jó minőségű ellenőrzési jelentéseivel hozzájárul a közszféra átláthatóságának és elszámoltathatóságának javításához.

 

 

A nemzetközi minőségirányítási sztenderdek alapul vétele elősegíti a minőségirányítás magas színvonalon történő végrehajtását és eredményes működését. Az ÁSZ ezért irányadónak tekintve a „Minőségirányítás a legfőbb ellenőrző intézmények számára” című nemzetközi sztenderdet (ISSAI 40) 2012-ben megjelentette „A minőségirányított működés számvevőszéki alapelvei” című dokumentumot. Emellett a MIMO, mint a minőségirányított működéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység az ISSAI 40 szervezeten belüli hatékony érvényesítése érdekében készítette el a Minőségirányítási útmutatót, hozzájárulva a minőségirányítási alapelvek gyakorlati megvalósításához és a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséhez.

 

 

Az útmutató célja annak elősegítése, hogy a minőségirányítás folyamata minden érintett számára elérhető és jól átlátható legyen, másrészt erősítse az ÁSZ egyes szervezeti egységeinek minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségét. Az útmutató az ÁSZ valamennyi tevékenységére kiterjed, összhangban az ISSAI 40 előírásaival. A MIMO a monitoring tevékenységének tapasztalatai és a szervezeti egységek vezetőinek jelzései alapján az útmutató a minőségirányított működés továbbfejlesztése érdekében folyamatosan felülvizsgálja. Az aktializált útmutatót a MIMO május 31-én tette elérhetővé.

 

Dr. Czinder Enikő

Minőségirányítási és Monitoring Osztály