Megújul a Minőségirányítási útmutató

2019-01-11 21:23   |   Feltöltötte: Gyenge Zsolt

Megújul az Állami Számvevőszék Minőségirányítási útmutatója. A Minőségirányítási és Monitoring Osztály (MIMO) a minőségirányított működés továbbfejlesztése érdekében, a monitoring tevékenységének tapasztalatai és a szervezeti egységek vezetőinek jelzései alapján folyamatosan felülvizsgálja az útmutatót. Az aktualizált útmutatót - mely nemzetközi sztenderdekkel összhangban az ÁSZ valamennyi tevékenységére kiterjed - a MIMO január végéig elérhetővé teszi.

Az Állami Számvevőszék stratégiájának megfelelően minden tevékenysége és feladata megvalósítása során szem előtt tartja a minőségközpontú működést, a jó minőség elsődlegességét. Az ÁSZ jó minőségű ellenőrzési jelentéseivel hozzájárul a közszféra átláthatóságának és elszámoltathatóságának javításához.

 


Az útmutató célja annak elősegítése, hogy a minőségirányítás folyamata minden érintett számára elérhető és jól átlátható legyen, másrészt erősítse az ÁSZ egyes szervezeti egységeinek minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségét. Az útmutató az ÁSZ valamennyi tevékenységére kiterjed, összhangban az ISSAI 40 előírásaival. A MIMO a monitoring tevékenységének tapasztalatai és a szervezeti egységek vezetőinek jelzései alapján az útmutató a minőségirányított működés továbbfejlesztése érdekében folyamatosan felülvizsgálja.


Az 2018. első félévében 24 db, a második félévében 28 db észrevétel érkezett a szervezeti egységek vezetőitől, illetve rajtuk keresztül a hozzájuk tartozó számvevőktől. A MIMO most ezek, a saját tapasztalatai, valamint az év elején változó Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Ellenőrzési Körlevél alapján jelenleg az Útmutató átdolgozását, és vezetői fórumon történő megtárgyalását készíti elő. A javított Útmutató közzétételére legkésőbb január végén kerül sor.

 

Gyenge Zsolt
Minőségirányítási és Monitoring Osztály