Megújított Etikai Alapelvek

2017-11-06 13:30:00   |   Feltöltötte: Erdélyi Zoltán

Az Állami Számvevőszék közzétette honlapján megújított Etikai Alapelveit. A legfőbb ellenőrző intézmények etikai kódexének, az ISSAI 30 sztenderdnek megújítását követően, az abban foglaltakat szem előtt tartva vizsgálta felül a Számvevőszék Etikai Alapelveit. A megújított dokumentum összefoglalóan tartalmazza azokat az általános alapelveket, értékeket, amelyek az ÁSZ számára előírt feladatok hiteles, objektív, független, elfogulatlan és szakmailag magas színvonalú ellátását segítik elő.

A nemzeti számvevőszékeknek magas szintű elvárásoknak kell megfelelniük és a társadalom felé hitelességet, megbízhatóságot és bizalmat kell sugározniuk, amely megteremtésében az etikus magatartás kulcsfontosságú elemként jelenik meg. Ennek fontosságára tekintettel az INTOSAI (Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szakmai Szervezete) a 2013-ban Stockholmban tartott ülésén döntött a legfőbb ellenőrző intézmények etikai kódexének, az ISSAI 30 sztenderd megújításáról. A megújított sztenderd végeleges változatát az INTOSAI 2016 decemberében tartott XII. kongresszusán fogadták el. A munkát a Lengyel Számvevőszék által vezetett munkacsoport végezte, amely tagjaként az ÁSZ is tevékenyen részt vett az új sztenderd megalkotásában.


Az új ISSAI 30 mind tartalmában, mind szerkezetében különbözik a korábbitól. Az összesen 5 etikai alapértéket (Integritás, Függetlenség és tárgyilagosság, Hozzáértés, Szakmai magatartás, Titoktartás és átláthatóság) meghatározó sztenderd egészében kettős szemlélet érvényesül. Az egyes alapértékek érvényesüléséhez kapcsolódóan nemcsak a munkavállalók szintjén, de a legfőbb ellenőrző szervezetek szintjén is elkülönítetten rögzíti az elvárásokat, nevesíti a legjelentősebb kockázati tényezőket, illetve az alapértékeknek való megfelelést elősegítendő ajánlásokat is megfogalmaz mindegyik szinten.

 

 

Az ÁSZ folyamatosan megújítja módszertani alapelveit, útmutatóit és segédleteit, valamint egyéb, szakmai-módszertani dokumentumait, amely során kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi szakmai szervezetek által kiadott sztenderdekre, útmutatókra és ajánlásokra. Az új ISSAI 30 sztenderd elfogadását követően az ÁSZ megkezdte annak adaptálására vonatkozó folyamatot, amely egyik fontos állomása „Az Állami Számvevőszék Etikai Alapelvei” című dokumentum megújítása.

 

Az Állami Számvevőszék Etikai Alapelvei megalkotásának célja, hogy meghatározza azokat az általános alapelveket, értékeket, amelyek az ÁSZ számára előírt feladatok hiteles, objektív, független, elfogulatlan, és szakmailag magas színvonalú ellátását segítik elő.

 

A megújított dokumentum szellemiségében és szerkezetében az új sztenderdet követi, az öt alapérték esetében meghatározza mind az egyén, mind a szervezet szintjén elvárt követelményeket. Kiemeli az integritás szemlélet és a vezetői példamutatás fontosságát, a tárgyilagos, pontos és elfogulatlan munkavégzést, a megfelelő szakmai ismeretek meglétét és azok folyamatos fejlesztésének követelményét, valamint az Állami Számvevőszék feladatához méltó szakmai magatartást.

 

A megújított dokumentumot itt olvashatja el.

 

dr. Farkasinszki Ildikó

szervezési vezető

Erdélyi Zoltán

számvevő