Megküldte észrevételeit Cegléd város polgármestere

2018-04-14 20:42:00   |   Feltöltötte: Vasváriné Molnár Judit

Az Állami Számvevőszék 2018. márciusában küldte meg Cegléd város polgármesterének az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése ellenőrzéséről szóló nem nyilvános jelentéstervezetét, aki az abban foglalt megállapításokkal kapcsolatban élt a törvényben rögzített észrevételezési lehetőségével.


Cegléd a Közép-Magyarországi régióban, Pest megyében található, lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal Magyarország közigazgatási helynévkönyve alapján 2016. január 1-én 35 616 fő volt. Cegléd Város Önkormányzata 15 tagú Képviselő-testületének munkáját három állandó bizottság segítette. Az Önkormányzat a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalon kívül nyolc költségvetési szervvel, egy önkormányzati társulással, valamint öt 100%-os tulajdoni részesedésű gazdasági társasággal látta el a feladatait.

 


Cegléd város önkormányzatának ellenőrzésére témacsoportos ellenőrzés keretein belül került sor. Az ellenőrzés során az ÁSZ értékelte az Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségét, a befektetési tevékenységek jogszabályi előírásoknak megfelelő végzését, továbbá korrupciós kockázatok kezelését szolgáló integritás kontrollok kiépítettségét.


A számvevők által összeállított és az ÁSZ elnöki értekezletén elfogadott, nem nyilvános jelentéstervezetet az ellenőrzött település polgármestere 2018. március elején kapta meg. Az Önkormányzat vezetőjének 15 nap állt a rendelkezésére, hogy a nem nyilvános jelentéstervezet ellenőrzési megállapításaira írásban észrevételt tehessen.
Cegléd város polgármestere érdemi észrevételt tett a jelentéstervezetre vonatkozóan. A beérkezett észrevételt az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékelte, majd ezt követően kerül sor a válaszlevél elnöki hatáskörben való kiadmányozására. Egyidejűleg megkezdődött a számvevőszéki jelentés összeállítása annak nyilvánosságra hozatala céljából, amelyben a figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben indoklás mellett feltünteti. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Vasváriné Molnár Judit
számvevő főtanácsos