Megkezdődött két szociális intézményfenntartó ellenőrzése

2019-01-03 12:54   |   Feltöltötte: Dr. Tóth Viktória

Az Állami Számvevőszék elnöke által jóváhagyott ellenőrzési program alapján megkezdődött a felkészülés két nem állami humánszolgáltató ellenőrzésére.

Az Állami Számvevőszék elnöke által jóváhagyott ellenőrzési program alapján megkezdődött a felkészülés az Elesett Öregekért Alapítvány és a Szent Kereszt Alapítvány ellenőrzésére. Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a nem állami, nem önkormányzati szociális intézményfenntartók központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelt-e jogszabályi előírásoknak.

 

Az ellenőrzés fókuszában a szociális feladatokat ellátó intézmények nem állami, nem önkormányzati fenntartói állnak. Az Elesett Öregekért Alapítvány és a Szent Kereszt Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek. Az Elesett Öregekért Alapítvány célja az alapító okirata szerint az önhibájukon kívül periférián kívülre szorult idősek és hátrányos helyzetűek állandó (bentlakásos) és eseti gondozása, ellátása, támogatása, míg a Szent Kereszt Alapítvány céja az időskorúak és mozgássérültek személyes gondozásának a megvalósítása.

 

A felkészülés keretében az ellenőrzésben részt vevők elsajátítják a sajátos jogszabályi környezetet, valamint áttekintik az ellenőrzési program részleteit és az ellenőrzött szervezetek által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat. Az Állami Számvevőszék a stratégiájában célul tűzte ki, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok szerződésben vállalt ellátása érdekében.

 

dr. Tóth Viktória
ellenőrzésvezető