Megkezdődött a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzése

2018-10-10 14:56:00   |   Feltöltötte: Dr. Simon József

Az Állami ellenőrzési tervnek megfelelően megkezdődött a Magyar Nemzeti Bank működése szabályszerűségének ellenőrzése. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az MNB gazdálkodása a 2017. évben szabályszerű volt-e valamint, hogy a pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak. Emellett az Állami Számvevőszék utóellenőrzés keretében értékeli, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2015. évi gazdálkodására vonatkozó számvevőszéki jelentés alapján elfogadott intézkedési tervet a Magyar Nemzeti Bank végrehajtotta-e.

Az ÁSZ ellenőrzési fókuszában az MNB feladatai közül az alapfeladatai közé nem tartozó tevékenységei és a gazdálkodása szabályszerűsége áll, összhangban azzal, hogy az ÁSZ jogköre nem terjed ki az MNB alapvető feladatainak ellenőrzésére.


Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az MNB irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszere szabályozottan és szabályszerűen működött-e; az MNB gazdálkodása, a pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzés hozzájárul az ÁSZ Stratégiájában megfogalmazott küldetése megvalósításához.


Az ellenőrzött időszakot a 2017. január 1-től 2017. december 31-éig terjedő időszak jelenti. Az éves beszámoló készítése, jóváhagyása, a beszámolóval kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítése kapcsán az ellenőrzött időszak ugyanakkor kiterjed ezen feladatok jogszabályban előírt végrehajtásának időpontjáig.


Az utóellenőrzés során az ÁSZ azt értékeli, hogy a 17117. számú számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban, az ellenőrzött szervezet által készített intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtása megtörtént-e.


Az ellenőrzés kezdeti szakaszában az ÁSZ adatszolgáltatásra kérte fel a Magyar Nemzeti Bankot, amelyek alapján megkezdődhet az ellenőrzés végrehajtása. Ezzel párhuzamosan az ellenőrzésben résztvevő számvevők megkezdték az ellenőrzésre való felkészülést.


Az ellenőrzés előrehaladásáról folyamatosan beszámolunk a Hírportálon.


dr. Simon József
ellenőrzésvezető