Megkezdődött a kulturális javak vagyongazdálkodásának ellenőrzése

2018-11-01 10:50:00   |   Feltöltötte: Dr. Győri Gabriella Márta

Az Állami Számvevőszék a 2018. II. félévi ellenőrzési tervében foglaltak alapján megkezdte a kulturális javakban megtestesülő állami vagyonnal kapcsolatos joggyakorlói feladatok ellátásának ellenőrzését.

 

A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. A kulturális örökséghez tartozó javak, értékek védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége.

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a kulturális javak körébe tartozó állami vagyon értékmegőrzése, a vagyon gyarapítása, állagának védelme, a vagyon hasznosítása érdekében a tulajdonosi-, az ágazati irányítási-, a felügyeleti joggyakorlók vonatkozó feladatellátása szabályszerű volt-e, továbbá, hogy a kulturális javakban megtestesülő állami vagyon nyilvántartása szabályszerű volt-e.

 

A jóváhagyott ellenőrzési program alapján a számvevők megkezdték az ellenőrzésre való felkészülést. Ennek során megismerik az ellenőrzési programot, a vonatkozó jogszabályi környezetet, valamint az ellenőrzött szervezetek által megküldött dokumentumokat. A számvevők a felkészülést követően vizsgán adnak számot az ellenőrzés lefolytatására való alkalmasságukról.

 

dr. Győri Gabriella

ellenőrzésvezető