Megkezdődött a Barankovics István Alapítvány ellenőrzése

2018-11-10 08:15:00   |   Feltöltötte: Dr. Győri Gabriella Márta

Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi azoknak az alapítványoknak a gazdálkodását, amelyek állami költségvetési támogatásban részesültek. Az ÁSZ 2018. II. félévi ellenőrzési tervében foglaltak alapján megkezdte a Barankovics István Alapítvány ellenőrzését.

Az ÁSZ, mint az Országgyűlés ellenőrző szerve a pártalapítványok gazdálkodása törvényességének/szabályszerűségének értékelésével hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom objektív képet alkothasson a pártalapítványok működéséről. Az ellenőrzés eredményeinek célzott felhasználói a nyilvánosság, a jogalkotó, továbbá a pártalapítványok esetében azok alapítója és szervei.

 

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint az Állami Számvevőszék kétévenként ellenőrzi azoknak az alapítványoknak a gazdálkodását, amelyek állami költségvetési támogatásban részesültek.

 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a pártalapítvány törvényesen gazdálkodott-e, az éves számviteli beszámolók és a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentések a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat betartották-e. Továbbá annak értékelése, hogy az előző számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

A jóváhagyott ellenőrzési program alapján a számvevők megkezdték az ellenőrzésére való felkészülést. Ennek során megismerik az ellenőrzési programot, a vonatkozó jogszabályi környezetet, valamint az ellenőrzött szervezet által megküldött dokumentumokat. A számvevők a felkészülést követően vizsgán adnak számot az ellenőrzés lefolytatására való alkalmasságukról.

 

dr. Győri Gabriella
ellenőrzésvezető