Megfelelőségi ellenőrzés nemzetközi megközelítésben

2018-10-10 13:24:00   |   Feltöltötte: Hoppál Krisztina Rita

A Legfőbb Ellenőrző Intézmények nemzetközi Szervezete (INTOSAI) Megfelelőségi Ellenőrzési Albizottsága (Compliance Audit Subcommittee – CAS) 2018. október 8-10. között rendezi 15. éves ülését. Az ülés középpontjában a jelenleg hatályos, az új Szakmai Dokumentumok INTOSAI Keretrendszere (IFPP) Stratégiai Fejlesztési Tervének (SDP) végrehajtásához kapcsolódó, folyamatban levő projektek előrehaladásának megvitatása, valamint a 2020-25 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Fejlesztési Terv megvalósítását támogató jövőbeli projektek meghatározása áll.

 

Az INTOSAI Megfelelőségi Ellenőrzési Albizottság 2018. évi ülésén 18 tagország, illetve nemzetközi szervezet 31 résztvevővel képviseltette magát, ideértve az Állami Számvevőszék delegáltjait is, akik öt éve vesznek részt a fórum munkájában. Az ülés házigazdája az Európai Számvevőszék.

 


Jelenleg az indiai számvevőszék vezetése alatt álló INTOSAI CAS kiemelt fontosságot tulajdonít – a megfelelőségi ellenőrzésekhez kapcsolódó fogalmak és kifejezések tisztázása mellett – a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi standardjainak (ISSAIs) alkalmazására. A 2017-19 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, a megfelelőségi ellenőrzési útmutató kidolgozására felállított projektcsoport koordinátora előadásában beszámolt az elmúlt időszakban végzett munkájukról. Az előadást követően az Albizottság tagjai megvitatták a szabályszerűségi és helyénvalósági kritériumok alkalmazásának szempontjait, amelyeket az útmutató kidolgozása során célszerű figyelembe venni.

 


Az Albizottságon belül, az ISSAI-k alkalmazása a számvevőszékek mandátumával összhangban és a kombinált ellenőrzések témában életre hívott projektcsoport – amelyben az ÁSZ is szerepet vállalt – vezetője beszámolt a közelmúltban kérdőíves megkeresés formájában végzett felmérés eredményéről. A felmérés célja, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen hatókörrel készüljön útmutató a kombinált ellenőrzések végrehajtásához. Az INTOSAI CAS tagjai ehhez kapcsolódóan a kombinált ellenőrzés fogalmát vitatták meg.

 


Az Albizottság ülésén előadás hangzott el az EU 2017-es költségvetésének végrehajtásának ellenőrzéséről szóló éves jelentésről, valamint a résztvevők esettanulmányokat ismertettek meg – többek között – a közbeszerzések megfelelőségi ellenőrzése; a megfelelőségi ellenőrzés kockázatelemzési keretrendszerének kialakítása; valamint a közszolgálati szerződéses megállapodások ellenőrzése témában.


Az INTOSAI CAS éves ülése ugyancsak platformot biztosított a Szakmai Dokumentumok INTOSAI Keretrendszeréhez kapcsolódó a 2020-25 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Fejlesztési Terv végrehajtását támogató lehetséges, jövőbeli projektjavaslatok megvitatására.

 

Ilija-Hangyál Zsófia
számvevő tanácsos