Megfelelő két gazdasági társaság intézkedési terve

2019-01-11 12:20   |   Feltöltötte: Kovács-Fridrik Lilla

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése keretében ellenőriztea Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.-t (Kft.) és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t (Zrt.). A javaslatokat megalapozó megállapításokra készített két intézkedési tervet az ÁSZ tudomásul vette.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik. Gazdálkodásuk, valamint a feladatellátásuk minősége és hatékonysága a közérdeklődés figyelmének középpontjában áll. A közpénzt, közvagyont felhasználó állami tulajdonú gazdálkodó szervezetekkel szemben társadalmi igény, hogy működésük, gazdálkodásuk szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok megbízhatóak legyenek. Az ÁSZ a közvagyon, a közpénzek szabályos, átlátható és elszámoltatható felhasználásának elősegítése érdekében, stratégiájával összhangban végzi az államháztartáson kívül működő szervezetek ellenőrzését.


Az ÁSZ céljaival és a társadalmi igénnyel összhangban, valamint a gazdasági társaságok kiemelt fontosságú szerepe miatt került sor a két társaság ellenőrzésére.


A bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett kettős könyvvitel adatai alapján készített éves beszámoló, az adatszolgáltatási kötelezettségének jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítése, a közzétételi kötelezettség teljesítése részletes szabályainak belső szabályzatban történő rögzítése, a közzétételi kötelezettségek jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítése érdekében az ÁSZ a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 4 javaslatot fogalmazott meg.

 

Az ÉNYKK Zrt. vezérigazgatójának pedig 1 javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ a jogszabályi előírásoknak megfelelő leltározás, valamint a mérlegtételek jogszabályi előírásoknak megfelelő leltárral történő alátámasztás végrehajtása érdekében.

 

Az ellenőrzött szervezetek vezetői az ÁSZ jelentéseiben megfogalmazott javaslatokra intézkedési tervet elkészítették. Az abban foglalt intézkedések összhangban vannak az ÁSZ javaslatokat megalapozó megállapításaival és alkalmasak a feltárt hiányosságok megszüntetésére, ezért az ÁSZ az intézkedési tervekben meghatározott intézkedéseket tudomásul vette.

 

Az ÁSZ az intézkedési terv elfogadásáról szóló válaszleveleiben tájékoztatta az ellenőrzött szervezetek vezetőit, hogy az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése alapján az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellenőrzéséről készült jelentés itt, a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. ellenőrzéséről készült jelentés pedig a következő linken, a megjelent sajtó-összefoglalók pedig itt és itt érhetők el.

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető