Megfelelő az Ukrán Kulturális Központ intézkedési terve

2018-11-26 13:26   |   Feltöltötte: Lovász Julianna

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ intézményvezetőjének, az Ukrán Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetőjének, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat elnökének intézkedési terve összhangban van a számvevőszéki jelentés megállapításaival és javaslataival.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése keretében került sor a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ 2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzésére.


A Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ működésének ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódóan a Magyarországi Ukrán Kulturális és Dokumentációs Központ intézményvezetőjének, az Ukrán Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetőjének, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat elnökének intézkedési tervet kellett összeállítani, amit az ÁSZ részére határidőben megküldtek.


Az intézkedési terv a megállapításokkal és javaslatokkal összhangban meghatározta a teendőket, továbbá a felelősöket és a határidőket. A megküldött intézkedési tervet az ÁSZ felülvizsgálta, az abban foglaltakat alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére. Az ÁSZ elnöke levélben tájékoztatta az intézményvezetőt, a hivatalvezetőt és az elnököt az intézkedési terv megfelelőségéről, egyben felhívta a figyelmüket, hogy az intézkedési terv végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Varga Edit
felügyeleti vezető
Dékány-Lovász Julianna
számvevő gyakornok