Megfelelő az MNV Zrt. intézkedési terve

2018-12-01 09:34   |   Feltöltötte: Ursitz Réka

Az Állami Számvevőszék „Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft.” című számvevőszéki jelentésében megfogalmazott javaslatra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója intézkedési tervet küldött. Az abban foglalt intézkedés megfelelően kezeli az ÁSZ megállapításait.

 

Az ÁSZ által ellenőrzött gazdasági társaság közhasznú tevékenységként gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára nonprofit tanácsadással, információs adattár működtetésével, újonnan alakult szervezetek segítésével, képzések szervezésével, valamint megyei ifjúsági szakmai koordináció ellátásával kapcsolatos feladatokat lát el. Az ellenőrzés többek között a tulajdonosi joggyakorlás, a gazdálkodás és vagyongazdálkodás szabályozottságára és szabályszerűségére fókuszált.

 

Az ÁSZ 2018. szeptember 17-én hozta nyilvánosságra „Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft.” című számvevőszéki jelentését, amely a tulajdonosi joggyakorló számára egy javaslatot tartalmazott. A megfogalmazott javaslatra az MNV Zrt. vezérigazgatója az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdésében foglalt 30 napos határidőn belül intézkedési tervet készített.

 

Az intézkedési tervben - a jelentés megállapításaival és javaslatával összhangban - tettek vállalást. A vezérigazgató megjelölte az intézkedés végrehajtásának felelősét és a vállalt feladat végrehajtásának határidejét. Az ÁSZ felügyeleti vezetője értékelte az intézkedési tervet és megállapította, hogy az abban foglalt intézkedés az ÁSZ megállapításait megfelelően kezeli.

 

Az ÁSZ az intézkedési terv elfogadásáról szóló válaszlevélben tájékoztatta az ellenőrzött szervezet vezetőjét, hogy az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése alapján az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Tóth Marianna
felügyeleti vezető
Právitzné Pejkó Noémi
számvevő