Megfelelő az LMP kiegészített intézkedési terve

2018-06-13 10:07   |   Feltöltötte: Horváth Bálint

Az Állami Számvevőszék elfogadta a Lehet Más a Politika pontosított intézkedési tervét. Az abban meghatározott feladatok már alkalmasak a számvevőszéki ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok kijavítására. Az intézkedési terv végrehajtása hozzájárul ahhoz, hogy az LMP a jövőben a vonatkozó jogszabályok betartásával gazdálkodjon.

Az Állami Számvevőszék 2018. január 11-én hozta nyilvánosságra a Lehet Más a Politika (LMP) 2015-2016. évi gazdálkodása törvényességéről készült jelentést. Az ellenőrzés megállapításai alapján az ÁSZ tíz javaslatot fogalmazott meg a párt elnökének.


Törvényi előírás szerint az ellenőrzött szervezeteknek a számvevőszéki jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelezően intézkedési tervet kell készíteniük az ÁSZ megállapításai alapján. A törvény arról is rendelkezik, hogy az intézkedési tervet meg kell küldeniük az ÁSZ részére. Ez biztosítja, hogy az ellenőrzöttek kijavítsák a gazdálkodásukban feltárt szabálytalanságokat.


A Lehet Más a Politika határidőben megküldte intézkedési tervét az ÁSZ részére, az ugyanakkor nem volt teljesen megfelelő, ezért az ÁSZ pontosítást, kiegészítést kért. A párt ismételten megküldött, kiegészített intézkedési tervéről az ÁSZ megállapította, hogy az abban meghatározott feladatok már alkalmasak a számvevőszéki ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok kijavítására, így az ÁSZ elfogadta az LMP intézkedési tervét.

 

Az Állami Számvevőszék elfogadta a Lehet Más a Politika pontosított intézkedési tervét.


Amennyiben a Lehet Más a Politika végrehajtja az intézkedési tervben vállalt feladatokat és a gazdálkodása során betartja a vonatkozó jogszabályokat, akkor elkerülhető lesz az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok megismétlődése és a párt törvényes működése biztosított lesz.


Az ÁSZ az elmúlt napokban bejelentette, hogy elfogadta a Demokratikus Koalíció és a Párbeszéd Magyarországért Párt intézkedési tervét is, az MSZP, az Együtt és a Liberálisok intézkedési tervét pedig már áprilisban megfelelőnek találta az ÁSZ. Az ÁSZ 2018. június 12-én közölte, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom intézkedési terve továbbra sem megfelelő, így az ÁSZ azt nem fogadta el, és megkezdte a párt költségvetési támogatása felfüggesztésének előkészítését.


A magyar politikai élet tisztasága, a korrupciós kockázatok csökkentése, a pártok részére rendelkezésre álló közpénz és közvagyon felhasználása szempontjából alapvető szempont, hogy a pártok gazdálkodása törvényes, elszámoltatható és átlátható legyen. Kulcsfontosságú, hogy a demokratikus közhatalom gyakorlásában részt vevő és közpénzeket használó pártok a törvényi előírások betartásával járjanak el, gazdálkodásuk más szervezetek számára is példamutató legyen. Emiatt az ellenőrzött pártoknak fokozott felelőssége és kötelessége a feltárt szabálytalanságok és hiányosságok megszüntetése, ezzel járulva hozzá a magyarországi közpénzügyek rendezettségéhez és a korrupciós kockázatok csökkentéséhez.


Holman Magdolna

Főtitkár