Megfelelő a Polgári Kézilőfegyver Kft. intézkedési terve

2018-06-12 11:00:00   |   Feltöltötte: Varsányiné Dudás Eleonóra

Az ÁSZ elnöke az „Állami tulajdonú gazdasági társaságok – Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése – Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft.” című számvevőszéki jelentésben szereplő – intézkedést igénylő megállapítások alapján megfogalmazott – javaslatok hasznosítására készített intézkedési tervet elfogadta.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrizte a Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft.-t a 2012-2015. közötti időszakra vonatkozóan, amelyről szóló jelentést az ÁSZ 18066 számon hozta nyilvánosságra. Az ellenőrzés többek között a tulajdonosi joggyakorlás megfelelőségére, a gazdasági társaság szabályozottságának és vagyongazdálkodásának szabályszerűségére, valamint a pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok ellátására terjedt ki.


Az ellenőrzött időszakban a Társaság közfeladatot látott el, alaptevékenysége a Magyarországon előállított, továbbá a külföldről behozott és érvényes próbabélyeggel, illetve próbajellel el nem látott polgári célú kézilőfegyverek és lőszereik forgalomba hozatal előtti, valamint időszaki megvizsgálása, és az ezzel kapcsolatos teendők ellátása az érvényben lévő jogszabályok, szabványok, továbbá nemzetközi egyezmény alapján.


Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Polgári Kézilőfegyver-és Lőszervizsgáló Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen kialakította.


A Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. működésének szabályozottsága 2012-ben nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, 2013 és 2016 között azonban szabályszerű volt. Számviteli szabályzatait a jogszabályban előírtaknak megfelelően megalkotta. A Társaság vagyongazdálkodása 2012 és 2015 között nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, 2016-ban azonban szabályszerű volt. A 2012. és a 2013. évről készült egyszerűsített éves beszámolóit a jogszabályi előírások ellenére határidőn túl tette közzé. Az adatszolgáltatási feladatok hiányosságai korlátozták az átláthatóságot. A Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. az egyszerűsített éves beszámolóit a 2013-2015. években a jogszabályi és belső szabályzatot megsértve, nem támasztotta alá leltárral. A Társaság elektronikus közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezzel nem biztosította működésének és gazdálkodásának átláthatóságát. A Társaság tulajdonosi joggyakorló által előírt, felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, a saját vagyon változását eredményező döntések során a jogszabályi és belső előírásokat betartotta.


Az ÁSZ jelentésében a Polgári Kézilőfegyver-és Lőszervizsgáló Kft. ügyvezetőjének négy javaslatot fogalmazott meg, amelyre a szervezet vezetője elkészítette és megküldte az intézkedési tervet. Az intézkedési terv a megállapításokkal és javaslatokkal összhangban határozta meg a teendőket, a felelőst és a határidőket, így az abban foglaltakat az ÁSZ alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére.


Az ÁSZ elnöke az intézkedési tervet elfogadta és erről tájékoztatta a Társaságot.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető