Megfelelő a Magiszter Alapítvány intézkedési terve

2017-12-07 11:00:00   |   Feltöltötte: Csepreginé Tancsik Erzsébet

Az Állami Számvevőszék elnöke tudomásul vette a Magyarországi Magiszter Alapítvány kuratóriumi elnöke által készített intézkedési tervet.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények fenntartóinál végzett témacsoportos ellenőrzés keretében ellenőrizte a Magyarországi Magiszter Alapítványt. Az ellenőrzés kiterjedt a közfeladat ellátás szervezeti keretei kialakításának, a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának szabályszerűségére, az átláthatóság feltételeinek biztosítására, valamint a külső ellenőrzések megállapításának hasznosulására.

 

 

Az ellenőrzés hiányosságot állapított meg a belső szabályozottság, az átláthatóság érvényesülése, valamint a közfeladat ellátását célzó támogatások nyilvántartása és felhasználása terén.


Az ÁSZ a Magiszter Alapítvány kuratóriumi elnöke részére javasolta az SZMSZ, valamint a számviteli politika tartalmának módosítását, a közérdekű adatok közzétételi rendjének szabályozását, a közfeladat ellátását célzó költségvetési támogatások felhasználásának jogszabályok szerinti nyilvántartását és kezelését, továbbá azok határidőben történő átadását a szociális intézmény részére, a pedagógiai szakmai munka értékelésének, valamit a közérdekű adatok teljes körű nyilvánosságának biztosítását.


A Magiszter Alapítvány kuratóriumi elnöke a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a hibák, hiányosságok kijavítása érdekében az ÁSZ részére megküldte a Magiszter Alapítvány kuratóriuma által elfogadott intézkedési tervet.


Az ÁSZ elnöke a Magiszter Alapítvány intézkedési tervét tudomásul vette, mivel az abban foglaltak összhangban vannak az intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.


Salamon Ildikó
felügyeleti vezető
Csepreginé Tancsik Erzsébet
számvevő tanácsos