Megfelelő a Jobbik intézkedési terve

2018-07-06 11:39:00   |   Feltöltötte: Horváth Bálint

Az Állami Számvevőszék elfogadta a Jobbik Magyarországért Mozgalom többször kiegészített intézkedési tervét. Az ÁSZ megállapította, hogy a párt által megküldött új intézkedési terv alkalmas a számvevőszéki ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok jövőbeli megszüntetésére, az intézkedési terv hozzájárul ahhoz, hogy a Jobbik a jövőben a vonatkozó törvények betartásával gazdálkodjon. Ezzel okafogyottá vált a párt költségvetési támogatásának felfüggesztésére irányuló intézkedés előkészítése, ez ugyanakkor nincs összefüggésben a tiltott párttámogatás következményeként, a Magyar Államkincstár által tett intézkedésekkel.

Az Állami Számvevőszék törvényi előírás szerint kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesült pártok gazdálkodásának törvényességét. Az ÁSZ 2018. január 8-án hozta nyilvánosságra a Jobbik Magyarországért Mozgalom ellenőrzéséről szóló jelentését. Az ellenőrzés során ÁSZ megállapította, hogy a párt a 2015-2016. évek vonatkozásában nem biztosította a számvevőszéki ellenőrzés program szerinti lefolytatását, ezáltal nem igazolta a közpénzekkel való átlátható és elszámoltatható gazdálkodását. Az ÁSZ feltárta továbbá, hogy a Jobbik 2017 első félévében a működéséhez a jogszabályt megsértve 331,660 millió forint értékben tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el.


Törvényi előírás szerint az ellenőrzött szervezeteknek a számvevőszéki jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelezően intézkedési tervet kell készíteniük az ÁSZ megállapításai alapján. A törvény arról is rendelkezik, hogy az intézkedési tervet meg kell küldeniük az ÁSZ részére. Ez biztosítja, hogy az ellenőrzöttek kijavítsák a gazdálkodásukban feltárt szabálytalanságokat. A Jobbik Magyarországért Mozgalom megküldte intézkedési tervét az ÁSZ részére, az ugyanakkor két alkalommal nem volt megfelelő, ezért az ÁSZ mindkét alkalommal visszaküldte az intézkedési tervet.


A Jobbik Magyarországért Mozgalom harmadik alkalommal megküldött, kiegészített intézkedési tervéről az ÁSZ megállapította, hogy az abban meghatározott feladatok alkalmasak a számvevőszéki ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok kijavítására, jövőbeli elkerülésére, így az ÁSZ elfogadta a párt intézkedési tervét. Amennyiben a Jobbik végrehajtja az intézkedési tervében vállalt feladatokat, és a gazdálkodása során a jövőben betartja a vonatkozó jogszabályokat, akkor elkerülhető lesz az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok megismétlődése. Az ÁSZ arra is felhívta a párt elnökének figyelmét, hogy a jogi személyektől származó, nem vagyoni hozzájárulás elfogadásának tilalmát nem az Állami Számvevőszék írta elő, hanem azt 2014. január 1-jétől a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló párttörvény rögzíti.

 

Az Állami Számvevőszék elfogadta a Jobbik Magyarországért Mozgalom többször kiegészített intézkedési tervét.

 

Továbbra is kiemelendő az a tény, hogy a Jobbik a 2015-2016. évek vonatkozásában nem igazolta a közpénzekkel való átlátható és elszámoltatható gazdálkodását. Az ÁSZ értékelése alapján a párt költségvetési támogatásainak felfüggesztésére irányuló intézkedés előkészítése okafogyottá vált. Ez a tény ugyanakkor semmilyen összefüggésben nincs azzal, hogy a Magyar Államkincstár júliustól megkezdte a Jobbik költségvetési támogatásának csökkentését a számvevőszéki ellenőrzés során feltárt 331,660 millió forint értékű tiltott pártfinanszírozás következményeként.


A magyar politikai élet tisztasága, a korrupciós kockázatok csökkentése, a pártok részére rendelkezésre álló közpénz és közvagyon felhasználása szempontjából alapvető szempont, hogy a pártok gazdálkodása törvényes, elszámoltatható és átlátható legyen. Kulcsfontosságú, hogy a demokratikus közhatalom gyakorlásában részt vevő és közpénzeket használó pártok a törvényi előírások betartásával járjanak el, gazdálkodásuk más szervezetek számára is példamutató legyen. Emiatt az ellenőrzött pártoknak fokozott felelőssége és kötelessége a feltárt szabálytalanságok és hiányosságok megszüntetése, ezzel járulva hozzá a magyarországi közpénzügyek rendezettségéhez és a korrupciós kockázatok csökkentéséhez. Az Állami Számvevőszék a vonatkozó törvényi előírások maradéktalan betartásával, az adófizető állampolgárok érdekében végzi a döntő mértékben közpénzekből gazdálkodó pártok ellenőrzését.


Az Állami Számvevőszék június első felében fogadta el a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Lehet Más a Politika intézkedési tervét, a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pátja és a Magyar Liberális Párt intézkedési tervét pedig már áprilisban megfelelőnek találta az ÁSZ.

Holman Magdolna
főtitkár