Megfelelő a Honvéd Együttes intézkedési terve

2018-09-05 14:01   |   Feltöltötte: Beck Éva

Elfogadta az Állami Számvevőszék elnöke a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terveket.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrizte a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.-t (Társaság) az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében, a 2012-2016. közötti időszakra vonatkozóan, amelyről szóló jelentést az ÁSZ 18093 számon hozta nyilvánosságra. A jelentés elérhető itt. Az ellenőrzés többek között a tulajdonosi joggyakorlás megfelelőségére, a gazdasági társaság szabályozottságának és vagyongazdálkodásának szabályszerűségére, valamint a pénzügyi-számviteli, adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok ellátására terjedt ki.


A Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.-t a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságként 2007. július 1-jén alapította az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) jogelődje, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM). Az ellenőrzött időszakban a tulajdonosi jogokat az EMMI és jogelődje, az OKM gyakorolta az MNV Zrt. megbízása alapján.


A Társaság létrehozásával az alapító célja az évtizedek alatt összegyűjtött hazai és egyetemes kulturális értékek megőrzése, ápolása és képviselete itthon és külföldön, továbbá az előadóművészetek fejlesztése volt. A Társaság az ellenőrzött időszakban kiemelten közhasznú szervezetként működött, előadó-művészeti és kulturális közfeladatot látott el, amelyet vállalkozási tevékenységekkel egészített ki.


Az ÁSZ megállapította, hogy az EMMI a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. A Társaság biztosította a szabályszerű működés kereteit. A vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A Társaság a működésének, gazdálkodásának az átláthatóságát biztosította. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek számára előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette. A gazdálkodása az államadósságot nem növelte.


Az ÁSZ a Társaság ügyvezetőjének öt, az EMMI miniszterének egy javaslatot fogalmazott meg. Az ellenőrzött szervezetek vezetői elkészítették és megküldték az intézkedési terveket. Az intézkedési tervek a megállapítással és javaslattal összhangban határozták meg a teendőket, a felelőst és a határidőt, így az azokban foglaltakat az ÁSZ alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére.


Az ÁSZ elnöke az intézkedési terveket elfogadta és erről tájékoztatta az ellenőrzötteket.


Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető