Megfelelő a Hit Gyülekezete intézkedési terve

2018-05-15 14:00   |   Feltöltötte: Csepreginé Tancsik Erzsébet

Az Állami Számvevőszék elnöke tudomásul vette a Hit Gyülekezete vezető lelkésze által készített intézkedési tervet.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési intézmények fenntartóinál végzett témacsoportos ellenőrzés keretében ellenőrizte a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerűségét, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét, a nyilvánosság tájékoztatását.

 

 

Az ellenőrzés hiányosságot állapított meg a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó közzétételi kötelezettségének telesítése terén. Az ÁSZ a Hit Gyülekezete vezető lelkésze részére javasolta a közérdekű adatok teljes körű nyilvánosságának biztosítását.

 

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ÁSZ részére megküldte a hibák, hiányosságok kijavítását célzó az intézkedési tervét.

 

Az ÁSZ elnöke a Hit Gyülekezete, mint intézményfenntartó intézkedési tervét tudomásul vette, mivel az abban foglaltak összhangban vannak a javaslatokat megalapozó megállapításokkal és javaslatokkal. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Salamon Ildikó
felügyeleti vezető
Csepreginé Tancsik Erzsébet
számvevő főtanácsos