Megfelelő a Budavári Nkft. intézkedési terve

2018-10-06 10:15:00   |   Feltöltötte: Gergely Szabolcs

Állami Számvevőszék 2018. augusztus 28-án hozta nyilvánosságra 18220. számú jelentését a Budavári Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Nonprofit Kft. ellenőrzéséről. A jelentésben az ÁSZ öt javaslatot fogalmazott meg az ügyvezető számára. A társaság ügyvezetője a jogszabályi határidőben elkészítette és megküldte intézkedési tervét az Állami Számvevőszék számára. A Budavári Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Nonprofit Kft. intézkedési terve megfelelő. Az ÁSZ az intézkedési terv végrehajtását utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

Fókuszban az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése

 

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseivel hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését.


Az ellenőrzések célja annak értékelése volt, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt-e; a gazdálkodó szervezetek szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége megfelelt-e a jogszabályi és a tulajdonosi előírásoknak; a vagyonváltozást eredményező döntések esetében a tulajdonosi jogok gyakorlói és a gazdálkodó szervezetek szabályszerűen jártak-e el.


A Budavári Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Nonprofit Kft. ellenőrzésére a 2018-ban indított témacsoportos ellenőrzések keretében végezte el az Állami Számvevőszék.

 

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Hasznosító NKft. ellenőrzése


Az Állami Számvevőszék 2013-2016. évekre kiterjedő ellenőrzése során arra kereste a választ, hogy szabályszerű volt-e a közfeladatokat ellátó társaság 2016. évi gazdálkodása és az ehhez kapcsolódó tulajdonosi joggyakorlás. A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. az ellenőrzött időszakban állami vagyontárgyakra vonatkozó projektek kivitelezési, valamint az elkészült fejlesztések tekintetében üzemeltetési, hasznosítási feladatokat látott el.


Az ellenőrzés megállapította, hogy a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. Ugyanakkor a felügyelőbizottság 2016-ban nem rendelkezett ügyrenddel. A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. a működését megalapozó szabályozást nem alakította ki. A jogszabályban előírt szabályzatok hiányában a számviteli elszámolások és a vagyon nyilvántartása nem volt szabályozott. Vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert számviteli beszámolói leltárral nem voltak alátámasztva. Az üzemeltetésből fakadó nyilvántartási és leltározási kötelezettségeinek nem tett eleget, ezért a közvagyonnal való felelősségteljes gazdálkodás nem volt biztosított. Közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. nem tett eleget.


Az Állami Számvevőszék elfogadta a Budavári NKft. intézkedési tervét


Az ÁSZ jelentésében a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének öt javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. Az Állami Számvevőszék mindezek mellett figyelemfelhívó levéllel fordult a társaság ügyvezetőjéhez a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében.


A tervezett intézkedéseknek alkalmasnak kell lenniük a feltárt hiányosságok megszüntetésére, a mulasztások következményeinek kezelésére, ezért az intézkedési terv a megállapításokkal és javaslatokkal összhangban határozza meg a végrehajtandó feladatokat, továbbá a felelősöket és a határidőket.


A társaság által megküldött intézkedési tervet az ÁSZ értékelte, az abban foglaltakat alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére. Az ÁSZ elnöke levélben tájékoztatta a Budavári Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az intézkedési terv megfelelőségéről, egyben felhívta az ellenőrzött szervezet vezetőjének figyelmét, hogy az intézkedési tervek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Nonprofit Kft. ellenőrzésről szóló ÁSZ- jelentés a www.asz.hu oldalon a jelentések között érhető el.