Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának utóellenőrzése

2018-07-07 11:00:00   |   Feltöltötte: Ódor Zoltán Tamás

Az előre meghatározott ütemezés szerint folytatódik Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának utóellenőrzése. Az ellenőrzés aktuális fázisában az elvégzett számvevői munka eredményeképp az ellenőrzésben részt vevő számvevők elkészítették a számvevői munkaanyagokat. A számvevői munkaanyagokat az ellenőrzésvezető használja fel az utóellenőrzés jelentéstervezetének összeállítása során.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének megfelelően 2018. május 22-én kezdődött el Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének az államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának valamint pénzügyi és vagyongazdálkodásának utóellenőrzése, az Önkormányzat által elfogadott intézkedési tervre fókuszálva. A jóváhagyott intézkedési tervben az Önkormányzat vállalta, hogy intézkedéseket tesz a belső kontrollrendszere és az egyes kontrolltevékenységek fejlesztése érdekében.

 

A számvevők munkavégzésük során az utóellenőrzés elmúlt időszakában az Önkormányzattól beérkezett dokumentumokat és adatokat felhasználva, a dokumentumok és adatok elemzése alapján fogalmazták meg az intézkedési terv végrehajtására vonatkozó megállapításaikat. A megállapítások rögzítése és összefoglalása a számvevői munkaanyagokban történt meg.


A számvevői munkaanyag átadását követően az ellenőrzésvezető feladata a jelentéstervezet összeállítása az ÁSZ által alkalmazott minőségbiztosítási követelmények teljes körű figyelembe vételével.

 

Ódor Zoltán Tamás
ellenőrzésvezető