Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának utóellenőrzése

2018-06-09 11:00:00   |   Feltöltötte: Ódor Zoltán Tamás

Az előre meghatározott ütemezés szerint folytatódik Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának utóellenőrzése. A számvevők az Önkormányzat által, a számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján elfogadott intézkedési terv végrehajtását értékelik. A számvevők megállapításaikat számvevői munkaanyag formájában foglalják össze, értékelve az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesítettségét.

A számvevők az utóellenőrzés aktuális szakaszában munkájuk során az Önkormányzattól beérkezett dokumentumokat és adatokat használják fel és azok elemzése által alapozzák meg a megállapításaikat az intézkedési tervre vonatkozóan.


Az utóellenőrzés középpontjában az Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének az államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának valamint pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentés javaslatai alapján az Önkormányzat által összeállított és az ÁSZ által elfogadott intézkedési terv áll. A számvevők az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzése során a feladatokat teljesítésük alapján a számvevők kategorizálják és értékelik, hogy az Önkormányzat a feladatokat végrehajtotta-e. Ezáltal megítélhetővé válik, hogy az Önkormányzat kellő hatékonyságú lépéseket tett-e, a számvevőszéki jelentésben megfogalmazott szabálytalanságok megszüntetésre kerültek-e.


A számvevők ellenőrzési tapasztalataikat, értékeléseiket számvevői munkaanyagban rögzítik, amelyet négy szem elvű felülvizsgálat alkalmazását követően adják át az ellenőrzésvezető részére.

 

 

Ódor Zoltán Tamás
ellenőrzésvezető