Lezárult két önkormányzat utóellenőrzése

2019-01-10 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Arló Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézkedési tervben foglalt feladatokat végrehajtotta, ennek eredményeként a belső kontrollrendszer szabályszerűsége javult, növelve ezzel az elszámoltathatóságot, átláthatóságot. Arló Nagyközség Önkormányzata az intézkedési tervben foglalt feladatok jelentős részét végrehajtotta, így a szervezet szabályozottsága, a pénzügyi elszámoltathatósága javult. A befektetett pénzügyi eszközök egyedi értékeléséről nem intézkedett, így nem biztosította az átlátható vagyongazdálkodás feltételeit.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

Lezárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata utóellenőrzése

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének, valamint egyes befektetési tevékenységeinek ellenőrzését az ÁSZ 2014. január 1. és 2015. április 30. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat kilenc feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Győr városa Győr-Moson-Sopron megyében található, a megye székhelye. Állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 129 301 fő volt.

Lezárult két önkormányzat utóellenőrzése

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az Állami Számvevőszék által elfogadott intézkedési tervében meghatározott 9 feladatból nyolcat határidőben, egy feladatot határidőn túl hajtott végre.

 Lezárult két önkormányzat utóellenőrzése

 

Az önkormányzat az intézkedési tervében meghatározottak szerint módosított kötelezettségvállalási szabályzatában előírta a naprakész nyilvántartás vezetését a gazdálkodási jogkörgyakorló személyekről és aláírásmintájukról. A jegyző gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő utalványlap nyomtatvány bevezetéséről, valamint a jegyző és a polgármester felhívták az érintettek figyelmét a gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlására.

 

Az önkormányzat intézkedett az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szerződő partnerei átláthatósági nyilatkoztatásának bevezetéséről. A jegyző intézkedett a kockázatkezelési szabályzat elkészítéséről, amely a jogszabályi előírásnak megfelelően rendelkezett a kockázatok azonosításáról, felmérésének és kezelésének folyamatáról. Az önkormányzat a feladat végrehajtási határidején túl léptette hatályba a szervezeti tevékenységek és célok elérésének folyamatos és eseti nyomon követését biztosító monitoring szabályzatot. A megtett intézkedések hatására az önkormányzat szabályozottsága nőtt, ezáltal a gazdálkodás elszámoltathatósága és átláthatósága javult.

 

Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetett nyilvántartást az intézkedési tervében rögzített feladatok végrehajtásáról.

 

Befejeződött Arló Nagyközség Önkormányzata utóellenőrzése

 

Az ÁSZ 2016-ban ellenőrizte Arló Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének megfelelőségét a 2014. január 1. és 2015. április 30. közötti időszakra vonatkozóan, továbbá értékelte a 2011. január 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időszak befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségét is. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 10 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Arló nagyközség az Észak-magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, 2017. január 1-jén 3648 lakója volt.

 

Lezárult két önkormányzat utóellenőrzése

 

Arló Nagyközség Önkormányzata az  intézkedési tervében meghatározott 10 feladatból hetet határidőben, három feladatot részben hajtott végre.

 

Lezárult két önkormányzat utóellenőrzése

 

Az ÁSZ megállapította, hogy Arló Nagyközség Önkormányzatának szabályozottsága javult a munkaköri leírások kiegészítése által. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásához kapcsolódó kézjegyhasználat hozzájárult az átlátható működéshez. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség meghatározásával gondoskodott az integritáshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról. A belső kontroll vonatkozásában feltárt hiányosságok és szabálytalanságok többségét megszüntette, kiegészítette az ellenőrzési nyomvonalát, szabályozta a hozzáférési jogosultságokat, valamint rendelkezett a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásáról, amellyel biztosította a belső kontrollrendszer szabályszerű működését. A befektetett pénzügyi eszközök egyedi értékeléséről azonban nem intézkedett, ezáltal nem biztosította a szabályszerű, felelős vagyongazdálkodást.

 

Az önkormányzat vezette az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályban előírt nyilvántartást.

 

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

 

 

 

Dr. Benedek Mária

Dr. Németh Erzsébet

Kakas Sándor

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály