Lezárult két balatonfüredi önkormányzati társaság ellenőrzése

2018-10-04 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a „Gótika” Balatonfüred és környéke Építőipari Kft. és a Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy egyik társaság gazdálkodásának szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége sem volt szabályszerű. Az ellenőrzött társaságoknál a közvagyonnal való felelős gazdálkodás, a vagyonnal való elszámoltathatóság és a közpénzek felhasználásának átláthatósága nem volt biztosított.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az Állami Számvevőszék céljaival és a társadalmi igénnyel összhangban, valamint a gazdasági társaságok kiemelt fontosságú szerepe miatt került sor a „Gótika” Balatonfüred és környéke Építőipari Kft. és a Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. ellenőrzésére.

 

Lezárult két balatonfüredi önkormányzati társaság ellenőrzése

 

A „Gótika” Balatonfüred és környéke Építőipari Kft. ellenőrzése

 

Balatonfüred Város Önkormányzata 2013. július 22-étől 100%-os tulajdonosa a „Gótika” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.-nek, azt megelőzően nem rendelkezett tulajdonrésszel. A társaság főtevékenysége lakó- és nem lakó épület építése volt, mely a törvény alapján nem minősült közfeladatnak. A vonatkozó jogszabály alapján a 2015. és a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolók könyvvizsgálatára volt kötelezett. A társaság 2013 és 2016 között nyereségesen gazdálkodott.


Az ÁSZ megállapította, hogy Balatonfüred Város Önkormányzatánál a tulajdonosi joggyakorlás kereteinek kialakítása nem volt szabályszerű. Az alapító nem hozott létre és nem működtetett felügyelőbizottságot, nem választotta meg a társaság könyvvizsgálóját és nem alkotta meg a társaság javadalmazási szabályzatát. A tulajdonosi joggyakorlás nem volt szabályszerű, mert a felügyelőbizottság megválasztásának elmaradása miatt az nem tölthette be a törvényben előírt ellenőrzési funkcióját.

 

Lezárult két balatonfüredi önkormányzati társaság ellenőrzése


Az ÁSZ feltárta, hogy a „Gótika” Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft. gazdálkodásának szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mivel a társaság által a számviteli törvény alapján kötelezően elkészítendő számviteli politika, pénzkezelési szabályzat és leltározási szabályzat nem tartalmazta teljes körűen az előírt tartalmi elemeket.


A társaság gazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a bevételek és a személyi jellegű ráfordítások elszámolása nem szabályszerűen történt. A társaság elkészítette üzleti terveit, az előírt beszámolási kötelezettségét teljesítette, azonban a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.

 

Lezárult két balatonfüredi önkormányzati társaság ellenőrzése


A társaság vagyongazdálkodási tevékenysége a vagyonnyilvántartás hiányosságai miatt nem volt szabályszerű. A beszámoló mérlegének adatait a társaság nem támasztotta alá a törvénynek megfelelő leltárral.


Az Állami Számvevőszék a „Gótika” Balatonfüred és környéke Építőipari Kft. ügyvezetőjének nyolc, Balatonfüred polgármesterének négy javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. ellenőrzése

 

Balatonfüred Város Önkormányzata 1991. április 1-jén alapította a Balatonfüredi Városgazdálkodási Vállalat átalakításával a Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Részvénytársaságot, amelynek neve 2005. augusztus 18-tól Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változott. Egyedüli részvényese az önkormányzat. A társaság a közfeladatok közül településüzemeltetési feladatokat, ezen belül köztemető üzemeltetést, közutak, közparkok és egyéb közterületek fenntartását, gépjárművek parkolóhelyeinek üzemeltetését, valamint 2013-ban hulladékkezelés közszolgáltatási tevékenységet végzett. Vállalkozási tevékenysége keretében lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatokat, városi strandok, vásárcsarnok és látogatóközpont üzemeltetését látta el.