Lezárult két állami tulajdonú gazdálkodó szervezet ellenőrzése

2015-09-29 12:37   |   Feltöltötte: Puskás András
Utoljára frissítve: 2015-09-29 13:16

Vagyonátadással kapcsolatos szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék két állami tulajdonú társaság ellenőrzése során. Az ÁSZ folyamatosan ellenőrzi az állami tulajdonban (résztulajdonban) álló gazdálkodó szervezeteket, ez alkalommal a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2010 és 2013 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését fejezte be.

Az Állami Számvevőszék úgynevezett témacsoportos ellenőrzés keretében államháztartáson kívüli, önkormányzati szektorba sorolt, állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket ellenőriz, melynek során az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűsége mellett azt is értékeljük, hogy a gazdálkodás kormányzati szektor hiányára és az államadósságra befolyással lévő elemei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak - nyitotta meg az Állami Számvevőszék sajtótájékoztatóját Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke. Az alelnök hangsúlyozta, mindez azért rendkívül lényeges, mert Magyarország is csak 2013-ban tudott kikerülni az úgynevezett túlzottdeficit-eljárásból.

 

Az elért eredmények fenntartása mellett az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetekkel szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű legyen és az általuk szolgáltatott adatok megbízhatóak legyenek. Emellett az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzése kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása és gyarapítása szempontjából is - emelte ki Warvasovszky Tihamér.

 

Lezárult két állami tulajdonú gazdálkodó szervezet ellenőrzése

 

A társaságokat kockázatkezelés alapján választjuk ki annak érdekében, hogy a szabályszerűségi ellenőrzéseink felszínre hozzák az ismétlődően előforduló szabálytalanságokból, hiányosságokból adódó rendszerhibákat. Egységes szempontok szerint a 2010. és 2013. közötti időszakot értékeltük, minden társaság esetében. Fontos leszögezni, hogy az ellenőrzések során nem a társaságok szakmai feladatellátását ellenőrizzük, hanem a vagyongazdálkodási tevékenység szabályszerűségét - tette hozzá az ÁSZ alelnöke.

 

A témacsoportban az elmúlt hónapokban már több ellenőrzésünk lezárult, az ezekkel kapcsolatos jelentéseink megtalálhatók a honlapunkon, illetve a Hírportálunkon olvashatók az ellenőrzések megállapításait összegző cikkek - mondta el Warvasovszky Tihamér.

 

A most ellenőrzött két társaság szabályszerű működése alapvetően befolyásolja a magyar közúti infrastruktúra hálózat minőségét, fenntarthatóságát

 

A mai napon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ellenőrzését fejeztük be, és hozzuk nyilvánosságra az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jelentéseket. A két társaság meghatározó szerepet tölt be a közúti infrastruktúra fejlesztésében, így működésük minden magyar állampolgár számára érzékelhető, és valamilyen formában befolyásolja életüket is - ismertette az ÁSZ alelnöke.

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő több mint 31 ezer kilométernyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatait látja el. A magyar fő- és mellékút hálózat átlagéletkora 40 év felett van, ezért rendkívül lényeges az utak felújítása, karbantartása - emelte ki az alelnök.

 

A most ellenőrzött két társaság szabályszerű működése alapvetően befolyásolja a magyar közúti infrastruktúra hálózat minőségét, fenntarthatóságát

 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a beruházási értéket tekintve Magyarország legnagyobb állami infrastruktúra-fejlesztő cége, évente több százmilliárdnyi fejlesztést valósít meg. A közúti közlekedésről szóló törvény rendelkezései alapján építtetőnek minősül az országos gyorsforgalmi-, közúthálózat-, valamint az Európai Uniós támogatással megvalósuló vasútfejlesztési projektek tekintetében - ismertette Warvasovszky Tihamér.

 

Jól látszik tehát, hogy e két társaság szabályszerű működése alapvetően befolyásolja a magyar közúti infrastruktúra hálózat minőségét, fenntarthatóságát - tette hozzá.

 

Az ÁSZ mindkét társaság vezérigazgatójának fogalmazott meg javaslatokat, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. esetében az MNV Zrt. vezérigazgatójának is, mint a tulajdonosi jogok gyakorlójának. - ismertette Warvasovszky Tihamér.

 

Az ÁSZ számos alkalommal felhívta a figyelmet a menedzsment működési hiányosságaiból fakadó veszélyekre az állami cégek ellenőrzése során

 

Warvasovszky Tihamér az ÁSZ jelentéseinek hasznosulására utalva leszögezte: mindkét ellenőrzött intézménnyel kapcsolatban elmondható, hogy az ellenőrzési időszak - vagyis 2013. december 31. - után több előrelépés is történt a feltárt hiányosságok kijavítása érdekében.

 

Az ÁSZ számos alkalommal felhívta a figyelmet a menedzsment működési hiányosságaiból fakadó veszélyekre az állami cégek ellenőrzése során

A galéria megtekintéséhez kattintson a képre!

 
Az elmúlt időszak ellenőrzései egyértelműen rávilágítottak, hogy azon gazdasági társaságoknál, ahol nem megfelelő a vezetés, illetve nem elégséges a tulajdonosi kontroll, ott nagyon sok szabálytalanság található, melyeknek a gazdálkodás szempontjából súlyos következményei lehetnek. Ezért az ÁSZ számos alkalommal felhívta a figyelmet ezekre a veszélyekre, a kormány pedig néhány héttel ezelőtt úgy döntött, hogy átalakítja az állami tulajdonú cégek menedzsment rendszerét az ÁSZ javaslataira alapozva - hangsúlyozta az ÁSZ alelnöke.

 

A vagyonnyilvántartás területén komoly hiányosságokat állapított meg az ÁSZ

 

Az ellenőrzés főbb megállapításait ismertetve Makkai Mária felügyeleti vezető elmondta: a két társaság kormányzati szektor hiányára és az államadósságra gyakorolt befolyásának értékelése során az ÁSZ megállapította, hogy adósságot keletkeztető ügylet egyik esetben sem volt az ellenőrzött időszakban, a NIF Zrt. 25,8 milliárd forint vesztesége azonban negatívan befolyásolta a kormányzati hiányt.

 

A bevételek és a ráfordítások elszámolása mindkét társaságnál szabályszerű volt, ahogyan az önköltség, illetve a közszolgáltatás díjának szabályozása és alátámasztása is – mondta el Makkai Mária.

 

A vagyonnyilvántartás területén komoly hiányosságokat állapított meg az ÁSZ

 

Szabálytalanságokat főként a vagyonnyilvántartás területén tárt fel az ÁSZ – hívta fel a figyelmet az ÁSZ felügyeleti vezetője. Az ÁSZ mindkét gazdálkodó szervezet esetében megállapította, hogy a szabálytalan vagyonnyilvántartás miatt a mérleg 2013-ban nem mutatott valós képet. Az előírt vagyonkezelési szerződéseket nem kötötték meg, elszámolási kimutatás nem készült és a vagyonátadás is elmaradt, amely a NIF Zrt. esetében 948 milliárd, a MK NZrt. esetében 95 milliárd forint értékű vagyont érintett – hangsúlyozta Makkai Mária.

 

A kontrollrendszer kiépítése mindkét szervezet esetében megtörtént, működtetése azonban nem volt teljeskörű, a Magyar Közút Zrt.-nél pedig a monitoring rendszer működtetésében is tártak fel hiányosságot a számvevők.

 

A vagyonnyilvántartás területén komoly hiányosságokat állapított meg az ÁSZ

 

Az ellenőrzések hasznosulása már a jelentések nyilvánosságra hozatala előtt megkezdődött

 

Makkai Mária hozzátette: az ellenőrzött időszakot követően számos intézkedés történt az ellenőrzött szervezeteknél a feltárt szabálytalanságokkal összefüggésben. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ háromoldalú megállapodást kötött a NIF Zrt.-vel, illetve a MK NZrt.-vel. A NIF Zrt.-nél megkezdték az elszámolási kimutatások készítését és 2015. június 30-ig 587 milliárd forint értékű vagyont átadtak a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére, a MK Nzrt. pedig tájékoztatása szerint 2015 szeptemberétől kezdi meg a vagyonátadásokat – tette hozzá a felügyeleti vezető.

 

Gulyás Kata

Puskás András

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály