Lezárult két állami társaság ellenőrzése

2018-10-11 10:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék befejezte a Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. és az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Kézmű Kft. szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége 2013-ban nem volt szabályszerű, 2016-ban szabályszerű volt. A társaság 2016-ban biztosította az elszámoltathatóságot. A köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó átláthatósági követelmények érvényesültek. Az NFSI Kft. 2015-ben nem alakította ki a szabályszerű gazdálkodás feltételeit, nem biztosította tevékenysége elszámoltathatóságát. A társaság 2016. évi szabályozottsága és gazdálkodása szabályszerű volt, azonban a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal nem biztosította tevékenységének átláthatóságát.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseivel hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. és az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ellenőrzésére.

 

Lezárult két állami társaság ellenőrzése

 

A Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

A kizárólagos állami tulajdonú Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. – a Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Társaság átalakulásával – 2009-ben jött létre. A társaságot a megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatásának elősegítése céljából alapította a magyar állam. A társaság feletti tulajdonosi jogokat az ellenőrzött időszakban az MNV Zrt. gyakorolta.


A társaság alapcél szerinti közhasznú tevékenysége a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatása, amelynek keretében a főtevékenysége konfekcionált textiláru gyártása volt, de nagy tételben készített vegyesipari termékeket és sportszereket is. A társaság az alapcél szerinti közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységként ingatlan és gép bérbeadást is végzett.

 

Lezárult két állami társaság ellenőrzése


A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a társaság feletti tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta. A társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége 2013-ban nem volt szabályozott és szabályszerű, mert a jogszabályban előírt eszközök és források értékelési szabályzatával és számlarenddel nem rendelkeztek, így a szabályszerű könyvvezetés feltételeit nem biztosították, továbbá a 2013. évi beszámoló mérlegtételeit leltárral nem támasztották alá.

Lezárult két állami társaság ellenőrzése


A társaság a gazdálkodási szabályzatait a 2016. évben teljes körűen elkészítette. A társaság gazdálkodása és vagyongazdálkodása, a bevételek és ráfordítások elszámolása 2016-ban szabályszerű volt. A 2016. évi számviteli beszámoló mérlegében kimutatott eszközök és források állományát leltárral alátámasztották. A társaság a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatainak szabályszerű közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát biztosította, azonban a közzététel rendjét belső szabályzatban nem rögzítette.


A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék a Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének egy javaslatot fogalmazott meg, amelyek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

Az NFSI Nonprofit Kft-t azzal a céllal alapították, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai kezelésébe tartozó európai uniós és a hazai energiahatékonysági programok keretében a pályázatok lebonyolítási, közbeszerzési feladatait és egyéb háttérintézményi feladatait ellássa.


Az Állami Számvevőszék 2015-2016. évekre kiterjedő ellenőrzése során arra kereste a választ, hogy szabályszerű volt-e a társaság gazdálkodása és az ehhez kapcsolódó tulajdonosi joggyakorlás.

 

Lezárult két állami társaság ellenőrzése


Az ellenőrzés megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása a társaság felett szabályszerű volt.


Az NFSI Nonprofit Kft. tevékenységének szabályozottsága 2015-ben nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mert nem rendelkezett a szükséges belső szabályzatokkal. 2016-ban a működés szabályozottsága szabályszerű volt.


Pénzügyi-számviteli tevékenysége 2015-ban nem volt szabályszerű, a bevételek és ráfordítások elszámolása nem felelt meg a törvényi előírásoknak. 2016-ban az elszámolások szabályszerűek voltak.


A 2015-16. évi éves beszámolókkal kapcsolatos letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének határidőben eleget tett, azonban az előtársasági beszámoló letétbehelyezésére és közzétételére 2015-ben a jogszabály által előírt határidőn túl került sor.

 

Lezárult két állami társaság ellenőrzése


A közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségeinek nem tett eleget.


A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt. Vagyonnyilvántartása megfelelt az előírásoknak. Éves beszámolóit a törvényi előírásoknak megfelelő leltárral alátámasztotta.


Az ÁSZ jelentésében az NFSI Nonprofit Kft. ügyvezetőjének egy javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Dr. Németh Erzsébet

Klinga László

felügyeleti vezetők

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály