Lezárult Ják község önkormányzatának utóellenőrzése

2017-12-06 10:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék befejezte Ják Község Önkormányzata utóellenőrzését, amely a korábbi ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített intézkedési terv végrehajtását értékelte. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a fennálló hiányosságok miatt nem volt biztosított a közpénzek szabályos, átlátható felhasználása és a vagyonnal való felelős gazdálkodás. Az önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott feladatok közül egyet hajtott végre határidőn belül. A felelős vezetői magatartás hiányának következtében a belső kontrollrendszer kialakítása és szabályszerű működtetése nem volt biztosított, így fennáll a korrupció tényleges bekövetkezésének kockázata. Az Állami Számvevőszék a polgármester és a jegyző felelősségre vonását kezdeményezte a törvényességi felügyeletet ellátó szervnél.

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

Lezárult Ják község önkormányzatának utóellenőrzése


Az önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítását, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működését az ÁSZ 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan ellenőrizte. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 39 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat belső szabályozottsága kis mértékben javult, de a gazdálkodás, az adatvédelem és a belső ellenőrzés egyes területein a belső szabályozást a jegyző nem, vagy csak hiányosan alakította ki. A kontrolltevékenységek meghatározása, továbbá az információs és kommunikációs rendszer szabályszerű kialakítása továbbra sem történt meg. A monitoring rendszer kialakítása, működtetése és értékelése nem valósult meg. A jegyző nem megfelelően működtette a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollokat, továbbá nem biztosította teljes körűen a belső ellenőrzés szabályszerűségét.

 

Lezárult Ják község önkormányzatának utóellenőrzése


Ják Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint az egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének területén az Állami Számvevőszék által korábban feltárt hiányosságok döntő része továbbra is fennáll.


A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a nyilvántartást éves bontásban vezette, azonban annak tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

 

Lezárult Ják község önkormányzatának utóellenőrzése


A közpénzekkel és a vagyonnal való szabályszerű gazdálkodásra vonatkozó szabályok súlyos megsértése miatt az Állami Számvevőszék felhívta a polgármester figyelmét, hogy amennyiben továbbra sem hajtja végre a szabályszerű gazdálkodás feltételeit biztosító intézkedéseket, az ÁSZ vagyonmegóvási intézkedést kezdeményezhet.


Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, illetve az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

Benedek Mária

Felügyeleti vezető

 

Czinder Enikő

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály