Lezárult egy újabb nem állami humánszolgáltató ellenőrzése

2018-10-31 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft., mint intézményfenntartó 2014-2016 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az intézményfenntartó a köznevelési közfeladathoz biztosított központi költségvetési támogatásokat nem szabályszerűen tartotta nyilván, az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot nem biztosította. A köznevelési intézmények működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó elszámolása nem volt átlátható. Egy köznevelési intézmény vonatkozásában a bizonylat-megőrzési kötelezettségének nem tett eleget, a közpénzfelhasználás ellenőrizhetőségét nem biztosította.

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az ÁSZ. A köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel.


A School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft.-t szegedi székhellyel 2009. január 23-án két magánszemély alapította. Az intézményfenntartó az ellenőrzött időszakban a szakmai középfokú oktatási tevékenységét az általa működtetett szegedi, nagykállói, székesfehérvári és zalaegerszegi köznevelési intézményekben és azok tagintézményeiben végezte. A köznevelési intézmények alapfeladatai közé szakgimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás és felnőttoktatás tartozott. Az intézményfenntartó az ellenőrzött időszakban közhasznú szervezetként működött.

 

Lezárult egy újabb nem állami humánszolgáltató ellenőrzése

 

Az intézményfenntartó köznevelési célra átlagbéralapú normatív köznevelési támogatás és tankönyvtámogatás igénybevételére volt jogosult, Magyarország éves központi költségvetéséből a Magyar Államkincstár elszámolási határozatai alapján 2014-ben 345 millió Ft, 2015-ben 333,5 millió Ft, 2016-ban 297,2 millió Ft támogatást kapott.

 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. a köznevelési intézményei működésének feltételeit nem szabályszerűen biztosította. Nem biztosította a központi költségvetési támogatások elkülönített nyilvántartását és nem gondoskodott arról, hogy a támogatások cél szerinti felhasználása alapfeladatonként megállapítható legyen.

 

Az intézményfenntartó a köznevelési intézményei működtetéséhez felhasznált közpénzekkel a nyilvánosság előtt nem számolt el szabályszerűen, az átláthatóságot nem biztosította. Az ellenőrzési feladatait nem szabályszerűen látta el, a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezettségeit szabályszerűen teljesítette.

 

Lezárult egy újabb nem állami humánszolgáltató ellenőrzése

 

A School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. egy köznevelési intézmény vonatkozásában a bizonylat-megőrzési kötelezettségét nem teljesítette, így a 2014-2016. között igénybe vett költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrizhetőségét nem biztosította.

 

A megállapított hiányosságok, szabálytalanságok alapján a School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. intézményfenntartóként nem biztosította a törvényes gazdálkodás feltételeit. Ezért az ÁSZ a törvényes gazdálkodás feltételeinek hiányában a pénzeszközök rendeltetésellenes felhasználása miatt vagyonmegóvási intézkedésként az államháztartás alrendszeréből nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztését kezdeményezte az ellenőrzött szervezet tekintetében.

 

Az ÁSZ a School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének hat javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

 

Dr. Nagy Imre

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály