Lezárult egy pécsi nemzetiségi intézmény ellenőrzése

2018-12-04 10:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet gazdálkodásának 2014 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Ennek során megállapította, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata alapítói jogait szabályszerűen gyakorolta, az intézményhez kapcsolódó egyéb szabályozási, irányítói, munkáltatói feladatait szabályszerűen látta el. Az intézmény belső kontrollrendszere nem teremtette meg az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználás feltételeit, pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű.

A központi költségvetés támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott intézmények számára közfeladataik ellátásához. Tevékenységüket a nemzetiségi intézmények sajátos jogszabályi környezetben végzik, amely az utóbbi években változáson ment keresztül. Az ÁSZ 2013-ban kezdte meg a helyi/települési, majd 2015-ben az országos nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését. A nemzetiségi intézmények gazdálkodását az Állami Számvevőszék korábban még nem értékelte, így ellenőrzésük kiemelt jelentőséggel bír. Az ellenőrzések során az Állami Számvevőszék megállapítja, hogy ezen szervezetek a közpénzeket átlátható módon, szabályszerűen használják-e fel, ezzel is hozzájárulva az intézmények gazdaságos és hatékony feladatellátásához.

 

Lezárult egy pécsi nemzetiségi intézmény ellenőrzése


Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézettel kapcsolatos alapítói és fenntartói feladatainak megszervezéséről. Biztosította a szabályszerű működés személyi és tárgyi feltételeit, munkáltatói jogait megfelelően gyakorolta, a feladatellátáshoz kapcsolódó szabályozási, irányítói, döntési és jóváhagyási jogkörét szabályszerűen látta el.

 

Az intézménynél a kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. Nem mérték fel a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatokat, nem alakítottak ki és nem működtettek kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységek működtetése nem felelt meg a jogszabályokban foglaltaknak. Az intézmény 2016. szeptember 1-től alakította ki a szervezet információs rendszerét. A monitoring rendszer kialakítása szabályszerű volt.

 

Lezárult egy pécsi nemzetiségi intézmény ellenőrzése

 

Az intézmény pénzügyi gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, az előirányzat-maradvány megállapítása nem volt szabályszerű. Nem történt meg a követelések év végi értékelése és a kötelezettségvállalások szabályszerű nyilvántartása. Éves költségvetési beszámolóinak mérlegtételeit szabályos leltárral nem támasztotta alá, a feladatellátást szolgáló vagyon elkülönített nyilvántartását nem biztosította.

 

Az önkormányzat által az intézmény szervezeti átalakításának előkészítése és végrehajtása szabályszerű volt. Az intézmény az átalakításához kapcsolódó feladatait nem szabályszerűen látta el, mert nem készítette el a megszűnő intézmény záró dokumentumait.

 

Az ÁSZ jelentésében a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet vezetőjének tíz javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Dr. Németh Erzsébet

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály