Lezárult egy mosonmagyaróvári önkormányzati társaság ellenőrzése

2018-12-27 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte a Flesch Károly Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Kft. 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság kizárólagos tulajdonosa, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki, azonban tulajdonosi jogait nem gyakorolta szabályszerűen. A társaság gazdálkodása, vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A társaság nem tett eleget a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének. Nem volt biztosított gazdálkodásának átláthatósága és az elszámoltathatóság.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az Állami Számvevőszék céljaival és a társadalmi igénnyel összhangban, valamint a gazdasági társaságok kiemelt fontosságú szerepe miatt került sor a Flesch Károly Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzésére.

 

A társaságot Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonosként, közművelődési feladatok ellátása céljából hozta létre 2007-ben. Kiemelkedően közhasznú jogállása 2014-ben közhasznú jogállásra változott. A társaság önkormányzati közművelődési közfeladatokat látott el. Tevékenységi körébe tartozott színházi produkciók fogadása, kulturális és közművelődési programok, városi rendezvények, fesztiválok szervezése. A városi televízió működtetését és a műsor-összeállítást a társaság kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok látták el. Az ellenőrzött időszakban a társaság vagyonkezelésbe kapott vagyonnal nem rendelkezett. 2015-ben kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet besorolást kapott.

 

Lezárult egy mosonmagyaróvári önkormányzati társaság ellenőrzése

 

A társaság mérlegfőösszege 2013-ról 2016-ra megduplázódott, az értékesítés nettó árbevétele 44,3 %-kal nőtt. A társaság évente átlagosan 232,4 millió Ft támogatásban részesült az önkormányzattól. Saját vagyona az elszámolt értékcsökkenés összegét meghaladóan növekedett. Jegyzett tőkéje 2014-ben 62,25 millió Ft-ra emelkedett. A társaság a 2013. és 2016. évet 30,9 millió Ft, illetve 12,8 millió Ft veszteséggel zárta, a 2014. és a 2015. évben 17,3 millió Ft, illetve 5,8 millió Ft nyereséget ért el.

 

Lezárult egy mosonmagyaróvári önkormányzati társaság ellenőrzése

 

Az önkormányzat a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen kialakította, de nem gyakorolta tulajdonosi jogait szabályszerűen, mert a társaság saját tőkéjének a rendezéséről nem intézkedett határidőben.

 

A társaság működése szabályozott volt, gazdálkodása és vagyongazdálkodása azonban nem volt szabályszerű. A bevételek és ráfordítások elszámolásának jogszabály szerinti bizonylatokkal történő alátámasztottsága, továbbá a közhasznú és vállalkozási tevékenység elkülönítése nem volt biztosított.

 

2015. évre nem készült a számviteli beszámolót a vonatkozó előírásoknak megfelelően alátámasztó leltár, ezzel a társaság megsértette a számviteli törvény szerinti valódiság elvét.

 

A társaság az előírt, közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét nem teljesítette. A kormányzati szektorba tartozásból eredő adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. 2016. január 1-től nem alakított ki a tevékenységének és a szervezeti célok megvalósításának nyomon követhetőségét biztosító rendszert.

 

A megállapítások alapján az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének hét, az önkormányzat polgármesterének kettő javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Dr. Horváth Margit

 felügyeleti  vezető

 

Lengyel Viktor

 Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály