Lezárult egy lóverseny- és egy fogadásszervező ellenőrzése

2018-08-10 10:00   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-08-10 10:37

Az Állami Számvevőszék befejezte a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft., illetve a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. 2012-2015 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a két társaság felett a tulajdonosi jogokat 2014. július 15-ig a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., azt követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabályszerűen gyakorolta. A társaságok működésének szabályozottsága nem felelt meg az előírásoknak. A bevételek és ráfordítások elszámolása – a személyi jellegű ráfordítások kivételével – mindkét társaságnál szabályszerű volt, vagyongazdálkodásuk azonban nem felelt meg az előírásoknak.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. és a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. ellenőrzésére is.

 

Lezárult egy lóverseny- és egy fogadásszervező ellenőrzése

 

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. ellenőrzése

 

A 100%-os állami tulajdonú Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. 2011. november 30-án átalakulással jött létre. Az MFB Zrt. az Agrárgazdasági Vagyonkezelő Kft., valamint a Nemzeti Lóverseny Kft. társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlójaként 2011. július 25-én a két társaság egyesüléséről döntött. A jogutód társaság feletti tulajdonosi jogokat 2014. július 15-ig az MFB Zrt., 2014. július 16-tól az MNV Zrt. gyakorolta. Az átalakulás során létrejött társaság törzstőkéje 6 milliárd Ft, 2015. december 31-én 6,9 milliárd Ft volt. A társaság közfeladatot nem látott el, fő tevékenysége Magyarországon kizárólagosan, a lóversenyfogadáshoz kapcsolódó galopp- és ügető versenyek szervezése, lebonyolítása. A társaság a Magyar Lóversenyfogadást – szervező Kft. részére szerződés alapján végezte a versenyszervezési szolgáltatást. A társaság az ellenőrzött időszakban nem volt kormányzati szektorba sorolt.


A társaság a lóversenyszervezéshez kapcsolódóan üzemeltette a Kincsem park területén lévő, saját tulajdonú versenypálya és ügető tréningtelepet, valamint vagyonkezelőként a Dunakeszi-Alagon lévő galopp tréningtelepet. A társaság bérlakás üzemeltetési és fenntartási tevékenységet, továbbá követeléskezelési tevékenységet is végzett. A Kincsem Kft. az ellenőrzött időszakban a helyi műemlékvédelem alatt álló ingatlanjain végzett beruházásokhoz az MFB Zrt. részéről 2012-ben 500 millió Ft, az MNV Zrt. részéről 2014-ben 500 millió Ft és 2015-ben 310 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az MNV Zrt. 2015. december 18-án 1,5 milliárd Ft összegű, hat éves futamidejű kölcsönt folyósított a társaság részére. A Kincsem Kft. működése az ellenőrzött időszak minden évében veszteséges volt. Az átlagos állományi létszám az ellenőrzött időszakban 54 fő volt.

 

Lezárult egy lóverseny- és egy fogadásszervező ellenőrzése


A Kincsem Kft. felett 2014. július 15-éig a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., azt követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat. A felügyelőbizottság megalakítása és működése, az üzleti tervek és az éves beszámolók elfogadása megfelelt az előírásoknak.


A társaság által elkészített szabályzatok a vagyonkezelt vagyon vonatkozásában nem tartalmaztak előírásokat. Önköltségszámítási szabályzatot nem készítettek, és a versenyszervezési és bérleti díjakat önköltségszámítással nem támasztották alá. A bevételek és ráfordítások számviteli elszámolása – a vezető tisztségviselők járandósága elszámolásának kivételével – a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő volt.


A beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek a társaság az előírásoknak megfelelően, szabályszerűen eleget tett, közzétételi kötelezettségeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette.


A Kincsem Kft. vagyonnyilvántartása a vagyonkezelt vagyon tekintetében nem volt szabályszerű, mivel nem tartalmazott tételes adatokat, valamint a 2015. éves beszámoló mérlegében vagyonkezelésből kikerült ingatlan is szerepelt.


A megállapítások alapján az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének tíz, az MNV Zrt. vezérigazgatójának kettő javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. ellenőrzése

 

A társaság a Lóversenyfogadást-szervező Vállalat jogutódjaként jött létre 1993. február 15-én, tulajdonosa 100%-ban a magyar állam volt. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2014. július 15-ig az MFB Zrt., azt követően az MNV Zrt. gyakorolta.


A társaság közfeladatot nem látott el, kizárólagos tevékenysége állami játékszervezőként a lóversenyfogadás szervezése volt. A lóversenyfogadáshoz kapcsolódó galopp- és ügető versenyek szervezését, lebonyolítását a Kincsem Kft. végezte a társaság részére. A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. és Kincsem Kft. az ügyvezetés egyezőségére tekintettel kapcsolt vállalkozásnak minősült. A társaság feladatait saját eszközeivel látta el, vagyonkezelésbe vett állami vagyonnal, más társaságban részesedéssel nem rendelkezett. Az átlagos statisztikai létszám 2015-ben 16 fő volt.

 

Lezárult egy lóverseny- és egy fogadásszervező ellenőrzése


A ráfordítások közül a legmagasabb összegű tételt, a fizetendő nyereményeket a szerencsejáték törvény határozta meg, a fogadások összegének minimum 68%-ában. A ráfordítások nagyságrendjének alakulását továbbá a Kincsem Kft. részére fizetett versenyszervezési díj határozta meg. 2013-tól kezdődően a ráfordítások meghaladták a bevételeket, így veszteséget számoltak el. A veszteség miatt csökkent a saját tőke, de annak mértéke nem keletkeztetett Gt. illetve Ptk. szerinti intézkedési kötelezettséget.


A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. felett a tulajdonosi jogokat az alapító nevében 2014. július 15-ig a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., ezt követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szabályszerűen gyakorolta.


A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. működésének szabályozottsága nem volt megfelelő, mivel a gazdálkodására jellemző, a lóversenyfogadást népszerűsítő sajátos elszámolási szabályokat nem rögzítették belső szabályzataikban, továbbá nem készítették el a törvény által előírt valamennyi szabályzatot. A számviteli politika és a számlarend tartalmi hiányosságai hozzájárultak ahhoz, hogy a vagyon nyilvántartása, az értékcsökkenés elszámolása az iparjogvédelemben nem részesülő kereskedelmi márkanevek szellemi termékek közé sorolása következtében nem felelt meg az előírásoknak, ami jelentős összegű hibát eredményezett az éves beszámolókban. A vagyongazdálkodás a jogszabályi előírásoktól eltérő vagyonnyilvántartás következtében nem volt szabályszerű, ugyanakkor a vagyonváltozást eredményező döntések szabályszerűek voltak.


A bevételeket és ráfordításokat – a személyi jellegű ráfordítások kivételével – a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolták el. Az előírt adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettséget teljesítették, de a 2012. éves beszámoló közzététele nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.


A megállapítások alapján az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének hét, az MNV Zrt. vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Dr. Horváth Margit

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály