Lezárult egy II. kerületi önkormányzati társaság ellenőrzése

2018-04-16 15:47   |   Feltöltötte: Beck Éva

Elfogadta az Állami Számvevőszék elnöke Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat polgármesterének és a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. vezérigazgatójának az intézkedési tervét.

Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése keretében került sor a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. ellenőrzésére, amelyről szóló jelentést az ÁSZ 17174 számon hozta nyilvánosságra.


A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely közfeladatként, főtevékenység keretében végzi az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek műszaki, üzemeltetési, gazdasági és adminisztrációs feladatait.


Az ellenőrzés többek között kiterjedt az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás és a gazdasági társaság vagyongazdálkodásának szabályszerűségére, a társaság bevételeinek és ráfordításainak elszámolására, az önköltségszámítás és árképzés szabályszerűségére.


Az ÁSZ megállapította, hogy Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat a tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. vagyongazdálkodása szabályszerű volt. Bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelő volt, árképzése megfelelt a belső szabályozásnak. A Társaság a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségének hiányosan tett eleget.


Az ÁSZ a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. vezérigazgatójának két javaslatot, Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat Polgármesterének szintén két javaslatot fogalmazott meg, amelyre az ellenőrzött szervezetek 30 napon belül elkészítették és megküldték az intézkedési terveket.


Az intézkedési tervek a megállapítással és javaslattal összhangban határozták meg a teendőket, továbbá a felelősöket és a határidőket is. A megküldött intézkedési terveket az ÁSZ felülvizsgálta, az abban foglaltakat alkalmasnak találta a feltárt hiányosságok megszüntetésére.


Az ÁSZ elnöke az intézkedési terveket elfogadta és erről tájékoztatta az önkormányzat polgármesterét és a társaság vezérigazgatóját.

Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető