Lezárult az Új Média és Teletext Szolgáltató Kft. ellenőrzése

2018-12-05 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva
Utoljára frissítve: 2018-12-05 09:35

Az Állami Számvevőszék befejezte az Új Média és Teletext Szolgáltató Kft. 2013-2016. közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság működésének szabályozottsága az ellenőrzött időszakban nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Gazdálkodása a szabályozási hiányosságok, továbbá az elszámolások hiányosságai miatt, vagyongazdálkodása a leltár hiánya, valamint a vagyonnyilvántartás szabálytalanságai miatt nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak 2013-ban, illetve 2016-ban. Közzétételi kötelezettségéről az ellenőrzött időszakban nem gondoskodott, ezáltal működésének átláthatósága nem volt biztosított.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került az Új Média és Teletext Szolgáltató Kft. ellenőrzésére is.


Az Új Média és Teletext Szolgáltató Kft. 2011-ben került a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába, a tulajdonosi jogokat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) gyakorolta. A társaság nem közhasznú, főtevékenysége médiareklám, a közmédia szervezetei által működtetett online felületek szerkesztése, működtetése, a televíziócsatornák teletext-szolgáltatásának működtetése, műsorainak promotálása web és teletext felületeken. Az ellenőrzött időszakban a társaság szolgáltatta az M1, M2, M3, M4, a Duna és Duna World televíziós csatornák teletext információinak szerkesztését, valamint adásaik magyar nyelvű feliratozását. 2015-től a közmédia teljes online, illetve digitális portfóliójának projektmenedzsmentjét és tartalomgazdálkodását végezte.

 

Lezárult az Új Média és Teletext Szolgáltató Kft. ellenőrzése

 

A társaság törzstőkéje 86 millió Ft volt, amely az ellenőrzött időszakban nem változott. Más gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett, nem tartozott a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közé. A társaság vagyonkezelésbe vett eszközökkel nem rendelkezett, tevékenységét az MTVA és saját tulajdonú – főként informatikai – eszközeivel végezte. Árbevétele az ellenőrzött időszakban folyamatosan nőtt, melynek meghatározó része a közmédia szervezeteinek nyújtott szolgáltatásból származott. A társaság az ellenőrzött időszak első három évében nyereségesen működött, 2016-ban veszteséget realizált.


Az Új Média és Teletext Szolgáltató Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit az MTVA szabályszerűen alakította ki. A tulajdonosi joggyakorlás szabályszerű volt, az éves beszámolók elfogadása az előírásoknak megfelelően történt, ugyanakkor az MTVA nem alkotta meg a társaság javadalmazási szabályzatát.


A 2013-2016. években a társaság működésének szabályozottsága, beszámolóinak összeállítása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, éves beszámolói mérlegtételeit leltárral nem támasztotta alá. Közzétételi és évközi adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. A társaság gazdálkodása a szabályozási hiányosságok, valamint a bevételek és ráfordítások elszámolási hiányosságai miatt, vagyongazdálkodása a szabályozás, vagyonnyilvántartás hiányosságai miatt nem volt szabályszerű 2013-ban, illetve 2016-ban.


A megállapítások alapján az ÁSZ a társaság ügyvezetőjének hét, az MTVA vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Dr. Horváth Margit

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály