Lezárult az Új Köztársaságért Alapítvány ellenőrzése

2018-06-28 10:03:00   |   Feltöltötte: Dr. Gulyás Kata

Az Állami Számvevőszék befejezte az Új Köztársaságért Alapítvány 2015-2016. évi gazdálkodásának ellenőrzését, valamint a 2014-es megalapítást követő szabályozottság értékelését. Az ÁSZ megállapította, hogy a pártalapítvány a szabályszerű gazdálkodás feltételeit kialakította. Könyvvezetése és gazdálkodása során a jogszabályi előírásokat betartotta, azonban a 2015-2016-ra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóit leltárral nem támasztotta alá. A 2014. és 2016. évi tevékenységéről szóló jelentéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el. 2014-ben és 2016-ban a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, amellyel az átláthatóság sérült.

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény szerint az ÁSZ kétévenként ellenőrzi azoknak az alapítványoknak a gazdálkodását, amelyek állami költségvetési támogatásban részesültek.


Az Új Köztársaságért Alapítványt 2014-ben alapította a Demokratikus Koalíció, a Fővárosi Törvényszék 2014. december 10-én jogerős végzéssel vette nyilvántartásba. A pártalapítvány alapító okirata szerinti célja a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő politikai képzés, kutatás, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység támogatása. Az induló vagyon összegét az alapító 200 ezer Ft-ban határozta meg, ami az ellenőrzött időszakban változatlan maradt. A pártalapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően 2014-ben 10,1 millió Ft, a 2015‒2016. években 40,2-40,2 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, egyéb támogatást nem kapott.

 

Lezárult az Új Köztársaságért Alapítvány ellenőrzése


Az ellenőrzés során az ÁSZ azt értékelte, hogy a pártalapítvány törvényesen gazdálkodott-e, az éves számviteli beszámolók és a tevékenységéről szóló éves jelentések a jogszabályi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat betartották-e. A 2014-ben létrehozott pártalapítványok esetében az ÁSZ az alapítást követő szabályozottságot is értékelte és ellenőrizte a pártalapítvány tevékenységéről szóló éves jelentési-, beszámoló- és közzétételi kötelezettség teljesítését a 2014. év tekintetében is.


A pártalapítvány 2015-2016. évi gazdálkodásáról az ÁSZ megállapította, hogy alapító okirata és a gazdálkodására vonatkozó belső szabályozás megfelelt a jogszabályi előírásoknak, ami megteremtette a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. A kapott támogatások elszámolása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a ráfordítások elszámolása szabályszerű volt. A pártalapítvány a 2014. és 2016. évi tevékenységéről szóló jelentéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el. A 2015‒2016. évekre vonatkozó éves számviteli beszámolók adatainak valódiságát a jogszabályi előírásoknak megfelelő leltárral nem támasztotta alá. Közzétételi kötelezettségének 2014-ben és 2016-ban nem tett eleget, mert az egyszerűsített éves beszámolóját a jogszabályi előírás ellenére május 31-ig nem tette közzé.


Az ÁSZ jelentésében a kuratórium elnökének fogalmazott meg három javaslatot, amelyek az adatok biztonságának és védelmének érvényre juttatásához szükséges eljárási szabályokhoz, valamint a beszámoló alátámasztásához, elkészítéséhez és közzétételéhez kapcsolódnak. A kuratórium elnökének 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie és megküldenie az ÁSZ elnökének.

 

Holman Magdolna
felügyeleti vezető

Gulyás Kata
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály